בעקבות התערבות המוקד: פלסטינים העומדים לקבל מעמד בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות יקבלו פטור מתקנות הבריאות החדשות, המחייבות הצטרפות לביטוח רפואי יקר המוקד להגנת הפרט
חיפוש
13.10.2016
בעקבות התערבות המוקד: פלסטינים העומדים לקבל מעמד בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות יקבלו פטור מתקנות הבריאות החדשות, המחייבות הצטרפות לביטוח רפואי יקר
הדפסה הדפסה
שיתוף
בתחילת אוגוסט 2016 נכנסו לתוקף תקנות הבריאות החדשות, המסדירות ביטוח בריאות לפלסטינים החיים בישראל מזה שנים רבות (מכוח היתרי שהייה צבאיים) במסגרת הליך לאיחוד משפחות. בעקבות זאת, פנה המוקד להגנת הפרט למשרד הבריאות, בבקשה לפטור מן ההסדר החדש, שעלותו גבוהה מאוד, כ-2,000 איש הצפויים לקבל בחודשים הקרובים, בהתאם להחלטת שר הפנים, מעמד בישראל, שממילא יקנה להם ביטוח בריאות ממלכתי.

בהמשך להתכתבות שניהל המוקד בחודשיים האחרונים בעניין, הודיע משרד הבריאות ביום 13.10.2016, כי מי שמשתייכים לאותה קבוצה מוגדרת של כ-2,000 איש יקבלו פטור זמני מהצטרפות להסדר היקר הקבוע בתקנות הבריאות החדשות. מי שמסיבה כזאת או אחרת לא יקבל מעמד בישראל עד ליום 31.5.2017, יחויב להירשם בקופות החולים החל מיום 1.6.2017 ולשלם את התשלומים בהתאם לתקנות. הפטור אינו חל על מי שכבר הצטרפו לביטוח הרפואי מכוח התקנות החדשות והמוקד מתעתד לפנות בקרוב לבית המשפט בעניין זה.


לצפייה במודעה (בערבית) שפורסמה בעיתון אלקודס בעניין שינוי התקנות

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות