המוקד לבג"ץ: על המדינה לדאוג למתן החזר כספי לפלסטינים, שיקבלו בקרוב מעמד בישראל מכוח הליך לאיחוד משפחות וכבר נרשמו לקופות החולים בהתאם לתקנות הבריאות החדשות המוקד להגנת הפרט
חיפוש
04.12.2016
המוקד לבג"ץ: על המדינה לדאוג למתן החזר כספי לפלסטינים, שיקבלו בקרוב מעמד בישראל מכוח הליך לאיחוד משפחות וכבר נרשמו לקופות החולים בהתאם לתקנות הבריאות החדשות
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 1.8.2016 נכנסו לתוקף תקנות הבריאות החדשות, המסדירות ביטוח רפואי ממלכתי גם לפלסטינים החיים בישראל כדין, מכוח היתרי שהייה בלבד, במסגרת הליך לאיחוד משפחות (אחמ"ש). עם זאת, מדובר בהסדר שעלותו יקרה מאוד (מעל 7,000 ₪ דמי הצטרפות, בנוסף לתשלומים חודשיים קבועים) ושההצטרפות אליו הינה חובה.

בעקבות התערבות המוקד להגנת הפרט, החליט שר הבריאות לפטור זמנית מן ההסדר קבוצה מוגדרת של כ-2,000 פלסטינים, העומדים לקבל בחודשים הקרובים מעמד בישראל, שיקנה להם גם ביטוח בריאות ממלכתי בעלות רגילה (ללא דמי הצטרפות). דא עקא, השר לא החיל את הפטור הזמני על מי שנמנים עם קבוצה זו וכבר הצטרפו לביטוח – מחשש לאבד את זכאותם לקבלת מעמד או לצבור חוב, ובשל לחץ גובר מצד קופות החולים להירשם. כך נוצר מצב מעוות, בו מי שהסדירו רישומם בהתאם לתקנות הבריאות נענשים על כך ומחויבים לשלם אלפי שקלים על שירותי בריאות שכלל לא קיבלו, בעוד שאלו שלא מיהרו להירשם פטוּרים, זמנית לפחות, מהתשלום הגבוה.

לאחר שפניות נוספות בנושא לשר הבריאות לא נענו, עתר המוקד לבג"ץ ביום 1.12.2016, להורות למדינה להנחות את קופות החולים לתת החזר כספי על תשלומים שנגבו מאותם פלסטינים מכוח תקנות הבריאות. המוקד טען, כי מתן פטור רק לחלק מן המשתייכים לקבוצה המוגדרת של כ-2,000 איש מפלה לרעה, וללא הצדקה, את מי שעשו כפי שנדרשו על ידי קופות החולים והרשויות והצטרפו לביטוח הרפואי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות