עת"מ 14183-02-17 - אלעצא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם העותרות לתגובתו המקדמית של המשיב המוקד להגנת הפרט
חיפוש
עת"מ 14183-02-17 - אלעצא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם העותרות לתגובתו המקדמית של המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 23.03.2017
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המוקד להגנת הפרט לתגובת המדינה בעתירתו להורות לה לתת היתר כניסה לישראל לפלסטינית בת 74 המעוניינת לבקר את בנה הכלוא בישראל. המוקד דוחה את טענת המדינה כי האישה כלל אינה אמו של הכלוא, ומציין כי היא אף ביררה במשרד הפנים הפלסטיני והסתבר לה כי הרישום תקין. המוקד שב ומדגיש כי במהלך העשור בו כלוא בנה בישראל קיבלה האישה מהצבא אינספור היתרי כניסה על מנת לבקר את בנה, ולא ייתכן שהמדינה תגלגל את טעויותיו של הצבא לפתחה של האם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות