עת"מ 14183-02-17 - אלעצא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית כתב תגובה המוקד להגנת הפרט
חיפוש
עת"מ 14183-02-17 - אלעצא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית כתב תגובה
כתבי בי דין | תגובה | 21.03.2017
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לה לתת היתר כניסה לפלסטינית בת 74 המעוניינת לבקר את בנה הכלוא בישראל. המדינה סירבה לבקשה בטענה שהאישה כלל אינה אמו של הכלוא, וציינה כי ניתן לאישה היתר בפברואר 2015 אבל "הנפקת היתר זה מקורה בטעות אנוש". המדינה מוסיפה כי מדובר באלמנה ואם לארבעה ילדים, בניגוד לטענת המוקד כי האישה נשואה ואם לשמונה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות