עת"מ 14183-02-17 - אלעצא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מינהלית המוקד להגנת הפרט
חיפוש
עת"מ 14183-02-17 - אלעצא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מינהלית
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 07.02.2017
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לתת היתר כניסה לישראל לפלסטינית בת 74 המעוניינת לבקר את בנה הכלוא בישראל. בקשתה של האישה לקבלת ההיתר לא נענתה במשך מספר חודשים, בניגוד לכללי הצבא עצמו. המוקד טוען כי על המדינה מוטלת חובה לאפשר ביקורי משפחות בכלא תוך זמן סביר. המוקד מדגיש כי במניעת היתר הכניסה לאישה פוגע הצבא בזכותה לחיי משפחה ובמינהל התקין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות