עמ"נ 15002-04-17 גנימאת ואח' נ' מדינת ישראל ואח' - ערעור מינהלי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עמ"נ 15002-04-17 גנימאת ואח' נ' מדינת ישראל ואח' - ערעור מינהלי
כתבי בי דין | ערעור | 06.04.2017
עמ"נ 15002-04-17 גנימאת ואח' נ' מדינת ישראל ואח' - ערעור מינהלי
ערעור על החלטת בית הדין לעררים שלא להכיר בגבר הנשוי לתושבת ירושלים כתושב קבע בישראל בטענת "סיכון ביטחוני". לבני הזוג ילדים משותפים. בערעורו תוקף המוקד את נוהג בית הדין לכנס "יום דיונים מרוכז" כדי לבחון חומר חסוי במעמד צד אחד ובדלתיים סגורות, שכן הדבר מונע מהעוררים ונציגיהם לשטוח את טענותיהם כראוי. המוקד מדגיש כי נוהג זה מנוגד לפרקטיקה הקיימת בערכאות שיפוטיות אחרות, שבהן ניתנת לעותרים אפשרות לטעון לפני הצגת החומר החסוי ואחריה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ערעור על החלטת בית הדין לעררים שלא להכיר בגבר הנשוי לתושבת ירושלים כתושב קבע בישראל בטענת "סיכון ביטחוני". לבני הזוג ילדים משותפים. בערעורו תוקף המוקד את נוהג בית הדין לכנס "יום דיונים מרוכז" כדי לבחון חומר חסוי במעמד צד אחד ובדלתיים סגורות, שכן הדבר מונע מהעוררים ונציגיהם לשטוח את טענותיהם כראוי. המוקד מדגיש כי נוהג זה מנוגד לפרקטיקה הקיימת בערכאות שיפוטיות אחרות, שבהן ניתנת לעותרים אפשרות לטעון לפני הצגת החומר החסוי ואחריה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות