עמ"ן 15002-04-17 גנימאת ואח' נ' מדינת ישראל ואח' - פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עמ"ן 15002-04-17 גנימאת ואח' נ' מדינת ישראל ואח' - פסק דין
פסיקה | פסיקה | 25.12.2017
עמ"ן 15002-04-17 גנימאת ואח' נ' מדינת ישראל ואח' - פסק דין
מחיקת ערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת בית הדין לעררים שלא להכיר בגבר הנשוי לתושבת ירושלים כתושב קבע בישראל בטענה שנשקף ממנו "סיכון ביטחוני". בית המשפט מוחק את הערעור, אך, לפי בקשת המוקד, הוא מתייחס למתכונת הדיון החסוי בבית הדין לעררים הקובעת "יום דיונים מרוכז" לבחינת חומר חסוי, ובכך מונעת מהעוררים לשטוח את טענותיהם. בית המשפט קובע כי ההסדר החל בבתי המשפט יחול מעתה גם בבית הדין, וכך, לאחר קבלת הסכמת העורר, תציג המדינה את החומר החסוי במעמד צד אחד ובדלתיים סגורות, ולעורר תינתן אפשרות לטעון לפני כן ואחרי כן. לדברי בית המשפט, מתכונת זו "מצמצמת את הפגיעה בכללי הצדק הטבעי".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מחיקת ערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת בית הדין לעררים שלא להכיר בגבר הנשוי לתושבת ירושלים כתושב קבע בישראל בטענה שנשקף ממנו "סיכון ביטחוני". בית המשפט מוחק את הערעור, אך, לפי בקשת המוקד, הוא מתייחס למתכונת הדיון החסוי בבית הדין לעררים הקובעת "יום דיונים מרוכז" לבחינת חומר חסוי, ובכך מונעת מהעוררים לשטוח את טענותיהם. בית המשפט קובע כי ההסדר החל בבתי המשפט יחול מעתה גם בבית הדין, וכך, לאחר קבלת הסכמת העורר, תציג המדינה את החומר החסוי במעמד צד אחד ובדלתיים סגורות, ולעורר תינתן אפשרות לטעון לפני כן ואחרי כן. לדברי בית המשפט, מתכונת זו "מצמצמת את הפגיעה בכללי הצדק הטבעי".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות