המוקד להגנת הפרט - בית המשפט המחוזי: על בית הדין לעררים – הדן בנושאי השבת מעמד, איחוד משפחות ורישום ילדים בישראל – לאמץ את מתכונת הדיון בחומר חסוי הנהוגה בערכאות אחרות
חזרה לעמוד הקודם
25.12.2017

בית המשפט המחוזי: על בית הדין לעררים – הדן בנושאי השבת מעמד, איחוד משפחות ורישום ילדים בישראל – לאמץ את מתכונת הדיון בחומר חסוי הנהוגה בערכאות אחרות

בעתירות המוגשות לבית המשפט העליון ולבתי המשפט לעניינים מנהליים בשם פלסטינים תושבי השטחים הכבושים, נוהגת המדינה לא אחת לטעון בתגובתה, כי קיים בידיה חומר חסוי המונע את מתן הסעד המבוקש. במקרים אלו המדינה כלל אינה מציגה תעודת חיסיון חתומה על ידי השר המתאים.

במהלך השנים התפתחה פרקטיקה דיונית שבמסגרתה, לאחר קבלת הסכמת העותר, המדינה מציגה את החומר החסוי במעמד צד אחד ובדלתיים סגורות. לעותר ולבא כוחו ניתנת האפשרות לטעון לפני ואחרי הצגת החומר החסוי לבית המשפט במעמד צד אחד.

עם הקמת בית הדין לעררים, נקבע הסדר פוגעני עוד יותר: בית הדין יוזם "יום דיונים מרוכז" במהלכו מופיעים בפניו נציגי המדינה והשב"כ בלבד, ואילו העוררים ונציגיהם לא נוכחים במקום כלל, כך שנמנעת מהם האפשרות לטעון לפני או אחרי הצגת החומר החסוי. בתום יום הדיונים המרוכז קובע בית הדין דיון נוסף, למועד מאוחר יותר, במעמד שני הצדדים. ואולם, ההפרדה בין הדיון בחומר החסוי לבין הדיון בו מתאפשר לעוררים לשטוח את טענותיהם בעניין, פוגעת בסיכוייהם של העוררים להתגונן בפני ההאשמות נגדם.

במסגרת ערעור מינהלי אותו הגיש, ביקש המוקד להגנת הפרט לתקוף גם את ההסדר הקיים בבתי הדין לעררים, להפסיק את השימוש בנוהג פסול זה ולהחיל את הסדר הדיון המתקיים בבתי המשפט.

ביום 25.12.2017 קבע בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, כי ההסדר שחל בבתי המשפט יחול מעתה גם על בית הדין לעררים. בית המשפט קיבל את עמדת המוקד, לפיה נוכחותו של העורר ושמיעת טענותיו בצמוד לדיון בחומר החסוי, יאפשרו לדיינים לקבל החלטות נכונות ומושכלות יותר, תוך צמצום מסוים של הפגיעה שגורם הליך במעמד צד אחד בזכות להליך הוגן.

בעקבות פסק הדין, החלו בתי הדין לעררים לקבוע דיונים בנוכחות הצדדים בהתאם להוראות בית המשפט.

נושאים קשורים