צו איסור יציאה מן הארץ מטעמי ביטחון - מר _____ ב', מ"ז ______ המוקד להגנת הפרט
צו איסור יציאה מן הארץ מטעמי ביטחון - מר _____ ב', מ"ז ______
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 22.01.2018
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
צו איסור יציאה מהארץ שהוצא נגד תושב ירושלים המזרחית, בכיר בווקף. על פי הצו, לאיש "קשרים עם פעילי חמאס בחו"ל" ויש "חשש ממשי שיציאתו מן הארץ תיצור סיכון לביטחון המדינה". הצו תקף לחודש, שבמהלכו ניתנים לאיש שבועיים להגיש השגה, ולאחר בחינתה תיבחן האפשרות להאריך את הצו למשך שלושה חודשים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות