צו איסור יציאה מן הארץ מטעמי ביטחון - עדכון הצו מיום ו' בשבט התשע"ח (22 בינואר 2018) המוקד להגנת הפרט
צו איסור יציאה מן הארץ מטעמי ביטחון - עדכון הצו מיום ו' בשבט התשע"ח (22 בינואר 2018)
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 07.02.2018
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עדכון לצו איסור יציאה שהוצא נגד תושב ירושלים המזרחית. בעקבות השגת המוקד להגנת הפרט מסייג משרד הפנים את הצו כך שיתאפשר לאיש לצאת למרוקו לעשרה ימים כדי להשתתף בתערוכת ספרים בינלאומית, בכפוף להתחייבות לא לצאת למדינות אחרות ולהפקדת ערבות בסך 5000 ש"ח.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות