הנדון: מדיניות חדשה על פיה יורשי אדמות במרחב התפר אינם מקבלים היתרי חקלאי אלא אם דאגו לשינוי הרישום של אדמותיהם בטאבו המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: מדיניות חדשה על פיה יורשי אדמות במרחב התפר אינם מקבלים היתרי חקלאי אלא אם דאגו לשינוי הרישום של אדמותיהם בטאבו
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 09.05.2018
הנדון: מדיניות חדשה על פיה יורשי אדמות במרחב התפר אינם מקבלים היתרי חקלאי אלא אם דאגו לשינוי הרישום של אדמותיהם בטאבו
בקשת המוקד להגנת הפרט מהצבא לבטל את דרישתו החדשה שיורשי אדמות ב"מרחב התפר" הרשומות בטאבו יעבירו על שמם את החלקה שירשו, אם ברצונם לקבל היתר שהייה חדש ב"מרחב התפר" לצורך עיבודה. המוקד טוען, בשמם של חמישה פלסטינים שסובלים ממדיניות חדשה זו, כי הדרישה מנוגדת לפסיקת בג"ץ שלפיה הצבא מחויב לשימור אורחות החיים שנהגו באזור לפני סגירת "מרחב התפר". בנוסף טוען המוקד שהתבססות הצבא על חוק עות'מאני בן 150 שנה לא מצדיקה שינוי במדיניות שהצבא הנהיג במשך 15 שנה. המוקד מוסיף שהדרישה לא קיימת בחוק העות'מאני ושהמדיניות החדשה פוגעת בזכותם הבסיסית של התושבים לקניין ולחופש תנועה, ואינה נחוצה מבחינה ביטחונית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט מהצבא לבטל את דרישתו החדשה שיורשי אדמות ב"מרחב התפר" הרשומות בטאבו יעבירו על שמם את החלקה שירשו, אם ברצונם לקבל היתר שהייה חדש ב"מרחב התפר" לצורך עיבודה. המוקד טוען, בשמם של חמישה פלסטינים שסובלים ממדיניות חדשה זו, כי הדרישה מנוגדת לפסיקת בג"ץ שלפיה הצבא מחויב לשימור אורחות החיים שנהגו באזור לפני סגירת "מרחב התפר". בנוסף טוען המוקד שהתבססות הצבא על חוק עות'מאני בן 150 שנה לא מצדיקה שינוי במדיניות שהצבא הנהיג במשך 15 שנה. המוקד מוסיף שהדרישה לא קיימת בחוק העות'מאני ושהמדיניות החדשה פוגעת בזכותם הבסיסית של התושבים לקניין ולחופש תנועה, ואינה נחוצה מבחינה ביטחונית.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות