הנדון: מענה לפנייתכם בנושא "דרישה לא חוקית וחסרת בסיס משפטי של יו"ר ועדת הערר המחייבת יורש אשר הוכיח זיקה קניינית לקרקע במרחב התפר, להסדיר את רישום חלוקת המקרקעין בין היורשים כתנאי לקבלת היתר חקלאי במרחב התפר מרשי מר ____________ ת"ז _________" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: מענה לפנייתכם בנושא "דרישה לא חוקית וחסרת בסיס משפטי של יו"ר ועדת הערר המחייבת יורש אשר הוכיח זיקה קניינית לקרקע במרחב התפר, להסדיר את רישום חלוקת המקרקעין בין היורשים כתנאי לקבלת היתר חקלאי במרחב התפר מרשי מר ____________ ת"ז _________"
מסמכים אחרים | אחר | 16.10.2017
הנדון: מענה לפנייתכם בנושא "דרישה לא חוקית וחסרת בסיס משפטי של יו"ר ועדת הערר המחייבת יורש אשר הוכיח זיקה קניינית לקרקע במרחב התפר, להסדיר את רישום חלוקת המקרקעין בין היורשים כתנאי לקבלת היתר חקלאי במרחב התפר מרשי מר ____________ ת"ז _________"
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות