בג"ץ 10196/16 - צבאח ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 10196/16 - צבאח ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 29.12.2016
בג"ץ 10196/16 - צבאח ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לתת היתר כניסה ל"מרחב התפר" למשך שנתיים לפלסטיני תושב קפין שאדמותיו נמצאות מצידה המערבי של הגדר. במרץ 2016 הגיש האיש בקשה להיתר, ורק לאחר 21 שבועות ופניות רבות של המוקד קיבל היתר לשבועיים, אף שבעבר הונפקו לו מספר היתרים לאותה חלקה. המוקד טוען כי המדינה פוגעת בזכויותיו של האיש לקניין, לחופש העיסוק ולחופש התנועה, וכי החלטתה מנוגדת לחוק, לפסיקה, להתחייבותה בפני בג"ץ ולנהלים שהצבא עצמו קבע.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לתת היתר כניסה ל"מרחב התפר" למשך שנתיים לפלסטיני תושב קפין שאדמותיו נמצאות מצידה המערבי של הגדר. במרץ 2016 הגיש האיש בקשה להיתר, ורק לאחר 21 שבועות ופניות רבות של המוקד קיבל היתר לשבועיים, אף שבעבר הונפקו לו מספר היתרים לאותה חלקה. המוקד טוען כי המדינה פוגעת בזכויותיו של האיש לקניין, לחופש העיסוק ולחופש התנועה, וכי החלטתה מנוגדת לחוק, לפסיקה, להתחייבותה בפני בג"ץ ולנהלים שהצבא עצמו קבע.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות