בג"ץ 10196/16 - צבאח ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' הודעה מעדכנת מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 10196/16 - צבאח ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' הודעה מעדכנת מטעם המשיבים
כתבי בי דין | הודעה | 11.02.2018
בג"ץ 10196/16 - צבאח ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' הודעה מעדכנת מטעם המשיבים
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להתיר לפלסטיני תושב קפין שאדמותיו נמצאות ממערב לגדר ההפרדה להיכנס ל"מרחב התפר" במשך שנתיים. המדינה מעדכנת כי הוסכם בינה לבין המוקד שתותר כניסת האיש לאדמותיו כל עוד לא יתקבל מידע שלפיו הן אינן ב"מרחב התפר", ובלבד שיימצא שלא נשקפת ממנו סכנה ביטחונית. בנוסף, הוסכם שאם יישקל לבטל את ההיתר, יוזמן האיש לבירור בטרם תתקבל החלטה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להתיר לפלסטיני תושב קפין שאדמותיו נמצאות ממערב לגדר ההפרדה להיכנס ל"מרחב התפר" במשך שנתיים. המדינה מעדכנת כי הוסכם בינה לבין המוקד שתותר כניסת האיש לאדמותיו כל עוד לא יתקבל מידע שלפיו הן אינן ב"מרחב התפר", ובלבד שיימצא שלא נשקפת ממנו סכנה ביטחונית. בנוסף, הוסכם שאם יישקל לבטל את ההיתר, יוזמן האיש לבירור בטרם תתקבל החלטה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות