בג"ץ 10196/16 - צבאח ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' תגובת העותרים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 10196/16 - צבאח ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' תגובת העותרים
כתבי בי דין | הודעה | 15.10.2017
בג"ץ 10196/16 - צבאח ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' תגובת העותרים
תגובת המוקד להגנת הפרט לתגובת המדינה בעתירתו להורות לה להתיר לפלסטיני תושב קפין שאדמותיו נמצאות ממערב לגדר להיכנס ל"מרחב התפר" במשך שנתיים. המוקד דוחה את טענת המדינה כאילו קרקעות האיש ומשפחתו כלל לא נמצאות ב"מרחב התפר", ומדגיש שבתגובתה לא טרחה המדינה לציין היכן הן כן נמצאות כביכול. המוקד מציין שלפי מפת הצבא עצמו החלקה נמצאת ב"מרחב התפר", ולכן הוא מציע שהמדינה תשוב ותבחן את עמדתה ותנפיק את ההיתר המבוקש.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המוקד להגנת הפרט לתגובת המדינה בעתירתו להורות לה להתיר לפלסטיני תושב קפין שאדמותיו נמצאות ממערב לגדר להיכנס ל"מרחב התפר" במשך שנתיים. המוקד דוחה את טענת המדינה כאילו קרקעות האיש ומשפחתו כלל לא נמצאות ב"מרחב התפר", ומדגיש שבתגובתה לא טרחה המדינה לציין היכן הן כן נמצאות כביכול. המוקד מציין שלפי מפת הצבא עצמו החלקה נמצאת ב"מרחב התפר", ולכן הוא מציע שהמדינה תשוב ותבחן את עמדתה ותנפיק את ההיתר המבוקש.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות