ערר 4340-18 - סביתאן ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה הודעה מטעם המשיבה ובקשה למחיקת הערר וביטול הדיון המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 4340-18 - סביתאן ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה הודעה מטעם המשיבה ובקשה למחיקת הערר וביטול הדיון
כתבי בי דין | תגובה | 16.08.2018
ערר 4340-18 - סביתאן ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה הודעה מטעם המשיבה ובקשה למחיקת הערר וביטול הדיון
הודעת המדינה בערר שהגיש המוקד להגנת הפרט על אי-הארכת רישיון הישיבה של פלסטיני, בעל מעמד של תושבות ארעית בירושלים. המדינה טוענת כי עניינו של האיש נפתר וכי רישיון הישיבה שלו הוארך, ומבקשת כי בית הדין ימחק את הערר ויבטל את הדיון.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת המדינה בערר שהגיש המוקד להגנת הפרט על אי-הארכת רישיון הישיבה של פלסטיני, בעל מעמד של תושבות ארעית בירושלים. המדינה טוענת כי עניינו של האיש נפתר וכי רישיון הישיבה שלו הוארך, ומבקשת כי בית הדין ימחק את הערר ויבטל את הדיון.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות