ערר 4340-18 - סביתאן ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 4340-18 - סביתאן ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
פסיקה | פסיקה | 23.08.2018
ערר 4340-18 - סביתאן ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
מחיקת ערר המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים שלא להאריך את רישיון הישיבה בישראל של פלסטיני בעל מעמד של תושבות ארעית בירושלים בשל אי-קבלת עמדת גורמים. בית הדין קובע כי האיש קיבל את הסעד המבוקש וכי רישיון הישיבה שלו הוארך. בית הדין מתייחס גם לפן העקרוני של אי-הארכת הרישיון, וקובע שמשרד הפנים מחויב להבטיח רצף של שהייה חוקית בישראל למי שפועל בהתאם לנהליו: "תושב האזור הנמצא בהליך המדורג (ואוחז בהפניות להיתרי מת"ק או במעמד ארעי) ואשר הגיש את הבקשה להארכת אשרתו במועד הקבוע בנוהל, יאריך המשיב [משרד הפנים] את אשרתו בחודש כחודשו עד לקבלת עמדת גורמי הביטחון, אם לא נתקבלה במועד המאפשר הארכה לשנה/שנתיים".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מחיקת ערר המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים שלא להאריך את רישיון הישיבה בישראל של פלסטיני בעל מעמד של תושבות ארעית בירושלים בשל אי-קבלת עמדת גורמים. בית הדין קובע כי האיש קיבל את הסעד המבוקש וכי רישיון הישיבה שלו הוארך. בית הדין מתייחס גם לפן העקרוני של אי-הארכת הרישיון, וקובע שמשרד הפנים מחויב להבטיח רצף של שהייה חוקית בישראל למי שפועל בהתאם לנהליו: "תושב האזור הנמצא בהליך המדורג (ואוחז בהפניות להיתרי מת"ק או במעמד ארעי) ואשר הגיש את הבקשה להארכת אשרתו במועד הקבוע בנוהל, יאריך המשיב [משרד הפנים] את אשרתו בחודש כחודשו עד לקבלת עמדת גורמי הביטחון, אם לא נתקבלה במועד המאפשר הארכה לשנה/שנתיים".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות