המוקד להגנת הפרט - ערר 4340-18 - סביתאן ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
חזרה לעמוד הקודם
23.08.2018|פסיקה|פסיקה

ערר 4340-18 - סביתאן ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין

מחיקת ערר המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים שלא להאריך את רישיון הישיבה בישראל של פלסטיני בעל מעמד של תושבות ארעית בירושלים בשל אי-קבלת עמדת גורמים. בית הדין קובע כי האיש קיבל את הסעד המבוקש וכי רישיון הישיבה שלו הוארך. בית הדין מתייחס גם לפן העקרוני של אי-הארכת הרישיון, וקובע שמשרד הפנים מחויב להבטיח רצף של שהייה חוקית בישראל למי שפועל בהתאם לנהליו: "תושב האזור הנמצא בהליך המדורג (ואוחז בהפניות להיתרי מת"ק או במעמד ארעי) ואשר הגיש את הבקשה להארכת אשרתו במועד הקבוע בנוהל, יאריך המשיב [משרד הפנים] את אשרתו בחודש כחודשו עד לקבלת עמדת גורמי הביטחון, אם לא נתקבלה במועד המאפשר הארכה לשנה/שנתיים".