עת"א 24217-05-19 חמיד נ' שירות בתי הסוהר עתירת אסיר המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"א 24217-05-19 חמיד נ' שירות בתי הסוהר עתירת אסיר
כתבי בי דין | עתירת אסיר | 12.05.2019
עת"א 24217-05-19 חמיד נ' שירות בתי הסוהר עתירת אסיר
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להתיר לצעיר פלסטיני שאחיו כלוא בישראל לבקרו בבית הסוהר. הצעיר נעצר ונחקר באוגוסט 2017 ושוחרר כעבור כמה ימים בלא שהוגש נגדו כתב אישום. מאז המעצר ההוא הוגדר הצעיר "אסיר לשעבר" וביקורו אצל אחיו הגדול נאסר. בשל תנאי המאסר של אסירים ביטחוניים, האחים אינם בקשר טלפוני או אחר זה כשנתיים. המוקד טוען שהמדינה פוגעת באופן בלתי מידתי בזכות האחים לחיי משפחה ובכבוד האדם של שניהם, וכי עליה לנמק את הסירוב לביקור.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להתיר לצעיר פלסטיני שאחיו כלוא בישראל לבקרו בבית הסוהר. הצעיר נעצר ונחקר באוגוסט 2017 ושוחרר כעבור כמה ימים בלא שהוגש נגדו כתב אישום. מאז המעצר ההוא הוגדר הצעיר "אסיר לשעבר" וביקורו אצל אחיו הגדול נאסר. בשל תנאי המאסר של אסירים ביטחוניים, האחים אינם בקשר טלפוני או אחר זה כשנתיים. המוקד טוען שהמדינה פוגעת באופן בלתי מידתי בזכות האחים לחיי משפחה ובכבוד האדם של שניהם, וכי עליה לנמק את הסירוב לביקור.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות