עת"א 24217-05-19 חמיד נ' שירות בתי הסוהר פרוטוקול ופסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"א 24217-05-19 חמיד נ' שירות בתי הסוהר פרוטוקול ופסק דין
פסיקה | פסיקה | 17.07.2019
עת"א 24217-05-19 חמיד נ' שירות בתי הסוהר פרוטוקול ופסק דין
קבלת עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להתיר לצעיר פלסטיני שאחיו כלוא בישראל לבקרו בבית הסוהר. בית המשפט קובע, בהסכמת הצדדים, כי אם הצעיר יגיש בקשה חדשה לביקור, בכפוף לכך שלא תהיה כל מניעה אחרת, יינתן לו היתר.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
קבלת עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להתיר לצעיר פלסטיני שאחיו כלוא בישראל לבקרו בבית הסוהר. בית המשפט קובע, בהסכמת הצדדים, כי אם הצעיר יגיש בקשה חדשה לביקור, בכפוף לכך שלא תהיה כל מניעה אחרת, יינתן לו היתר.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות