בעקבות עתירה לבית המשפט: הותר לפלסטיני מירושלים המזרחית לבקר את אחיו הכלוא, לאחר נתק כפוי של קרוב לשנתיים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
05.08.2019
בעקבות עתירה לבית המשפט: הותר לפלסטיני מירושלים המזרחית לבקר את אחיו הכלוא, לאחר נתק כפוי של קרוב לשנתיים
בעקבות עתירה לבית המשפט: הותר לפלסטיני מירושלים המזרחית לבקר את אחיו הכלוא, לאחר נתק כפוי של קרוב לשנתיים
ביום 12.5.2019 הגיש המוקד להגנת הפרט עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע בשמו של אסיר מירושלים המזרחית אשר שירות בתי הסוהר (שב"ס) מנע בשרירותיות מאחיו לבקרו קרוב לשנתיים. במשך כשנה, למן מעצרו, קיבל העותר ביקורים מאחיו ללא כל בעיה. ואולם, לאחר שבאוגוסט 2017 נעצר האח עצמו לחקירה למשך מספר ימים, סירב השב"ס להתיר לו לבקר את העותר בשל הגדרתו כ"אסיר לשעבר". פעמיים דחה שב"ס את בקשות המוקד להתיר לאח לבקר את הכלוא. סירובים אלו, שנמסרו לאחר התמהמהות של למעלה מחודש בכל פעם ובאמצעות הטלפון בלבד, לא כללו כל נימוק של ממש או התייחסות למועד בו יפוג תוקף המניעה.

בעתירה טען המוקד, כי נראה שמדובר בסירוב שרירותי ובלתי מידתי, המוטל זה כשנתיים על אדם שהוחזק רק מספר ימים בחקירה, ולא נעצר או נחקר שנית. עוד הזכיר המוקד, כי בהיותו מוגדר "כלוא ביטחוני" אין העותר יכול לשוחח ככלל עם בני משפחתו באמצעות הטלפון, וכי רק במסגרת ביקורים מתאפשר מימושה של הזכות לחיי משפחה.

ואולם, בתגובה שהוגשה ביום 17.6.2019, עמד שב"ס על סירובו, בהבהירו כי "ביקור מוגדר כטובת הנאה", וכי גורמי הביטחון "שללו את כניסת האח למתקני המשיב מאחר והכניסה מהווה סיכון ביטחוני". אף במסגרת זו לא נמסר כל נימוק של ממש למניעה או מועד בו תפוג המניעה.

בעקבות הערות בית המשפט במסגרת הדיון שהתקיים ביום 19.6.2019, ביקש שב"ס שהות לקבל חוות דעת עדכנית מגורמי הביטחון. בדיון נוסף שהתקיים ביום 17.7.2019, הודיע שב"ס כי גורמי הביטחון הסירו את המניעה בעקבות הבדיקה העדכנית שנערכה וכי האח יכול להגיש בקשה חדשה שתבחן בהתאם לנהלים.

ביום 4.8.2019 ביקר האח את הכלוא בכלא וכך בא הקץ על הנתק הממושך שנכפה עליהם.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 12.5.2019 הגיש המוקד להגנת הפרט עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע בשמו של אסיר מירושלים המזרחית אשר שירות בתי הסוהר (שב"ס) מנע בשרירותיות מאחיו לבקרו קרוב לשנתיים. במשך כשנה, למן מעצרו, קיבל העותר ביקורים מאחיו ללא כל בעיה. ואולם, לאחר שבאוגוסט 2017 נעצר האח עצמו לחקירה למשך מספר ימים, סירב השב"ס להתיר לו לבקר את העותר בשל הגדרתו כ"אסיר לשעבר". פעמיים דחה שב"ס את בקשות המוקד להתיר לאח לבקר את הכלוא. סירובים אלו, שנמסרו לאחר התמהמהות של למעלה מחודש בכל פעם ובאמצעות הטלפון בלבד, לא כללו כל נימוק של ממש או התייחסות למועד בו יפוג תוקף המניעה.

בעתירה טען המוקד, כי נראה שמדובר בסירוב שרירותי ובלתי מידתי, המוטל זה כשנתיים על אדם שהוחזק רק מספר ימים בחקירה, ולא נעצר או נחקר שנית. עוד הזכיר המוקד, כי בהיותו מוגדר "כלוא ביטחוני" אין העותר יכול לשוחח ככלל עם בני משפחתו באמצעות הטלפון, וכי רק במסגרת ביקורים מתאפשר מימושה של הזכות לחיי משפחה.

ואולם, בתגובה שהוגשה ביום 17.6.2019, עמד שב"ס על סירובו, בהבהירו כי "ביקור מוגדר כטובת הנאה", וכי גורמי הביטחון "שללו את כניסת האח למתקני המשיב מאחר והכניסה מהווה סיכון ביטחוני". אף במסגרת זו לא נמסר כל נימוק של ממש למניעה או מועד בו תפוג המניעה.

בעקבות הערות בית המשפט במסגרת הדיון שהתקיים ביום 19.6.2019, ביקש שב"ס שהות לקבל חוות דעת עדכנית מגורמי הביטחון. בדיון נוסף שהתקיים ביום 17.7.2019, הודיע שב"ס כי גורמי הביטחון הסירו את המניעה בעקבות הבדיקה העדכנית שנערכה וכי האח יכול להגיש בקשה חדשה שתבחן בהתאם לנהלים.

ביום 4.8.2019 ביקר האח את הכלוא בכלא וכך בא הקץ על הנתק הממושך שנכפה עליהם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות