המוקד להגנת הפרט - עת"ם 25402-09-21 - ח'טיב ואח' נ' שרת הפנים ואח' עתירה מינהלית
חזרה לעמוד הקודם
14.09.2021|כתבי בי דין|עתירה מנהלית

עת"ם 25402-09-21 - ח'טיב ואח' נ' שרת הפנים ואח' עתירה מינהלית

מסמכים קשורים

עת"ם 25402-09-21 - ח'טיב ואח' נ' שרת הפנים ואח' תגובת המשיבים לבקשה למתן צו ביניים וכמו-כן תגובה לבקשה להעברת הדיון לבג"ץ
10.11.2021 | תגובה
קרא עוד
הנדון: דרישה לביטול הנחייה שלא לטפל בבקשות למעמד של פלסטינים - מענה
09.09.2021 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
הנדון: דרישה לביטול הנחייה שלא לטפל בבקשות למעמד של פלסטינים
11.07.2021 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
הנדון: היערכות רשות האוכלוסין וההגירה לטיפול בבקשות למעמד עם פקיעת תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל - פניית האגודה לזכויות האזרח בישראל
07.07.2021 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
עת"ם 25402-09-21 - ח'טיב ואח' נ' שרת הפנים ואח' הודעה עדכון
03.02.2022 | הודעה
קרא עוד
נוהל זמני לטיפול במתן מעמד לתושב אזור הנשוי לאזרח או לתושב קבע
01.02.2022 | נוהל
קרא עוד
נוהל הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל לתושבי אזור מטעמים הומניטאריים מיוחדים
01.02.2022 | נוהל
קרא עוד
עת"ם 25402-09-21 - ח'טיב ואח' נ' שרת הפנים ואח' בקשה לצו ביניים
14.09.2021 | בקשה
קרא עוד