המוקד להגנת הפרט - המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים בעתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים: יש להסדיר את מעמדם של נפגעי "חוק האזרחות והכניסה לישראל" שפג תוקפו, ולטפל בבקשותיהם כבבקשות של אחרים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות
חזרה לעמוד הקודם
15.09.2021

המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים בעתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים: יש להסדיר את מעמדם של נפגעי "חוק האזרחות והכניסה לישראל" שפג תוקפו, ולטפל בבקשותיהם כבבקשות של אחרים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות

במשך כ-18 שנה אסר חוק האזרחות והכניסה לישראל בעילה ביטחונית ובאופן גורף על מתן "מעמד בישראל" לפלסטינים המוגדרים כ"תושבי איזור" – דהיינו, תושבי השטחים הכבושים – והנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות. בעקבות מאבקם של המוקד וארגוני זכויות אדם אחרים לביטולו, צומצמה תחולתו של חוק מפלה ודרקוני זה, אך הכנסת המשיכה להאריך את תוקפו מדי תקופה. בשל החוק, אלפי בני זוג פלסטינים הנשואים לתושבי ישראל ואזרחיה נאלצים לחיות בביתם המשותף שנים על גבי שנים באמצעות היתרי שהייה בלבד וללא זכויות סוציאליות. במיעוט המקרים, אלו שבקשתם הוגשה ואושרה טרם עבר החוק, מחזיקים במעמד ארעי בישראל, באמצעותו הם אמנם זכאים לזכויות סוציאליות, אך נותרים בחוסר ביטחון לגבי עתידם בביתם הם.

ביום 6.7.2021, לאחר שלא הושג רוב בהצבעה בכנסת, פג תוקפו של החוק. ואולם, בשבועות שחלפו מאז התברר כי משרד הפנים הנחה את פקידיו שלא לטפל בבקשות לרכישת אזרחות או תושבות קבע של מי שעד לא מכבר חל עליהם חוק זה – אוכלוסיה המונה למעלה מ-13,000 נפש. זאת, על אף פניות הארגונים, בהן דרשו כי משרד הפנים יחיל בעניין זה את הנהלים הרגילים ויפעל להסדרת מעמדם של המבקשים.

משכך, ביום 14.9.2021 עתרו המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח בישראל ורופאים לזכויות אדם – ישראל לבית המשפט לעניינים מנהליים בדרישה שיורה למשרד הפנים "לטפל בבקשות להסדרת מעמד בישראל של מי שחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, חל עליהם עד לפקיעת תוקפו...".

בעתירה נכתב כי משרד הפנים פועל בחוסר סמכות בהוסיפו להנהיג "הסדרים שפוגעים בזכויות יסוד חוקתיות". עוד נכתב כי עם פקיעתו של החוק, שבו לחול בעניינה של האוכלוסיה הנפגעת ההסדרים הנורמטיביים הרגילים לעניין מתן מעמד בישראל, וכי יש להחילם "תוך כיבוד הזכות לחיי משפחה והזכות לשוויון".