המוקד להגנת הפרט - המדינה לבג"ץ: יש לדחות על הסף את העתירות למתן מעמד לפלסטינים, החיים בישראל שנים ארוכות במסגרת הליך לאיחוד משפחות
חזרה לעמוד הקודם
06.11.2014

המדינה לבג"ץ: יש לדחות על הסף את העתירות למתן מעמד לפלסטינים, החיים בישראל שנים ארוכות במסגרת הליך לאיחוד משפחות

חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), מאלץ אלפי פלסטינים – תושבי הגדה המערבית במקור, הנשואים לישראלים – לחיות עם משפחותיהם בישראל מכוח היתרי שהייה מתחדשים שמנפיק הצבא, ללא כל ודאות באשר ליום המחר. שנה אחר שנה נדרשים הללו לעמוד במבחני "מרכז חיים" ובבדיקות גורמי הביטחון, ללא מוצא נראה לעין. בהיעדר מעמד אזרחי, ולו ארעי, הם אינם מקבלים זכויות סוציאליות ואף נשללת מהם הגישה לשירותי הבריאות של המדינה.

בחודשים יולי-אוקטובר 2014 הגיש המוקד להגנת הפרט 13 עתירות לבג"ץ, בעניינם של פלסטינים החיים בישראל משך שנים רבות מכוח היתרי שהייה צבאיים מתחדשים, ודרש לקבוע בחוק חריג המאפשר להעניק להם – ולאחרים במצבם – מעמד בישראל.

בין היתר, טען המוקד בעתירות, כי הותרת קבוצה כה גדולה של אנשים ללא מעמד, על אף שהוכח שוב ושוב כי אין בהימצאם בישראל כל סיכון, אינה עומדת בדרישות הסבירות והמידתיות ואינה משרתת את התכלית הביטחונית המונחת – לטענת המדינה – בבסיסו של חוק האזרחות והכניסה לישראל. המוקד אף הדגיש, כי בעת האחרונה החלו שופטי בית המשפט העליון להידרש בפסיקתם לעניינם של אנשים אלה, תוך שהם מנחים את המחוקק לבחון האם לאור חלוף הזמן הפגיעה בהם עודנה מוצדקת.

ביום 2.11.2014 התקבלה תגובת המדינה, המבקשת לדחות את העתירות על הסף, בטענה ש"בהתאם להלכה הפסוקה, בית המשפט... לא יוציא מלפניו צו המורה לממשלה ולכנסת ליזום תיקון חוק", לא כל שכן יקבע את תוכנו. תגובה דומה התקבלה גם מטעמו של היועץ המשפטי לכנסת.

התגובות מתעלמות משלל פסקי הדין, בהם הביע בית המשפט העליון את מורת רוחו מהמצב הקיים וקרא למדינה לשקול להעניק מעמד למי שהחלו בהליך המדורג לאיחוד משפחות לפני שנים ארוכות. כמו כן אין בתגובות הללו כל התייחסות לטענות המוקד לגופן. עוד מתעלמות התגובות מכך שזמניותו של חוק האזרחות והכניסה לישראל – שנחקק כ"הוראת שעה" – והבחינה העתית שלו, הן שעמדו בבסיס החלטתו של בית המשפט, בשעתו, להכשירו.