לאחר ששלל את זכויותיהם של שלושה פעוטות, ילדיו של מבצע הפיגוע בהר נוף: המוסד לביטוח לאומי החליט להחזיר להם את הזכות לביטוח רפואי מבלי לנמק ומבלי לציין האם תוחזרנה גם שאר זכויותיהם המוקד להגנת הפרט
23.12.2014
לאחר ששלל את זכויותיהם של שלושה פעוטות, ילדיו של מבצע הפיגוע בהר נוף: המוסד לביטוח לאומי החליט להחזיר להם את הזכות לביטוח רפואי מבלי לנמק ומבלי לציין האם תוחזרנה גם שאר זכויותיהם
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 19.11.2014 שלל המוסד לביטוח לאומי את הביטוח הרפואי של שלושה פעוטות, אחים תושבי ישראל – בן שש, בת ארבע ובן שנתיים – כך מסרו אנשי קופת חולים כללית לבני המשפחה שבאו לטיפול אצל הרופא במרפאה שבמקום מגוריהם. שניים מהילדים סובלים מבעיות רפואיות כרוניות וזקוקים לטיפול ומעקב רפואי רציפים. יום קודם לשלילת הביטוח הרפואי ביצע אביהם פיגוע בבית הכנסת בהר נוף שבירושלים.

ביום 3.12.2014, לאחר שפניות קודמות נענו בהתעלמות ובזלזול, שב ופנה המוקד להגנת הפרט אל המוסד לביטוח לאומי בדרישה להעביר לידיו את ההחלטה על שלילת תושבוּתם של הילדים. המוקד ציין במכתבו, כי נראה שהמוסד נמנע מכיבוד זכות השימוע של המשפחה, המחויבת לפעול על פי הליך מינהלי תקין והדגיש, כי למוסד לביטוח לאומי אין כל עילה חוקית לשלול את תושבוּת הילדים, אשר גרים כל חייהם בירושלים ורשומים במרשם האוכלוסין כתושבי ישראל. המוקד דרש כי המוסד ישיב לילדים לאלתר את תושבותם והזכויות שנגזלו מהם.

בתגובה לפניית המוקד, העלה הביטוח הלאומי מספר טענות חדשות ומקוממות באשר לסיבה לשלילת הזכויות מהילדים. בין היתר, טען המוסד לביטוח לאומי כי לא ניתן להכיר כתושב ישראל בקטין שאף אחד מהוריו אינו תושב, וכן שהילדים לא משויכים לבגיר המחויב בתשלום דמי הבריאות שלהם. בנוסף, טען הביטוח הלאומי שמרגע שנשללה מאימם אשרת השהייה שלה בישראל, לא ייתכן שמרכז חייהם של ילדיה יהיה בישראל ולכן נשללת זכאותם לזכויות סוציאליות. טענות אלה מנוגדות הן לחוק והן להתנהלות המוסד לביטוח לאומי לאורך השנים, ולכן נראה שמדובר בעוד ניסיון של הרשויות בישראל לנקום במשפחתו החפה מפשע של המפגע.

במכתב מיום 18.12.2014, שהגיע למוקד ב-23.12.2014, הודיע המוסד לביטוח לאומי למוקד "כי לעת עתה הוחלט על החזרת הילדים... לקובץ הבריאות". יש להדגיש, כי הזכות לביטוח בריאות היא רק אחת מהזכויות שמעניק המוסד לביטוח לאומי למי שרשום כתושב. המוקד יפעל כדי לוודא שהמוסד לביטוח לאומי ישיב לילדים את מלוא הזכויות הסוציאליות שמקנה להם תושבותם בישראל.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות