חסר מעמד בן 14 ננטש בגיל שנתיים על ידי אמו תושבת השטחים הכבושים וגדל במשפחת אומנה בירושלים המזרחית: לאחר מאבק ממושך שניהל המוקד קיבל הנער מעמד ארעי בישראל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
12.05.2015
חסר מעמד בן 14 ננטש בגיל שנתיים על ידי אמו תושבת השטחים הכבושים וגדל במשפחת אומנה בירושלים המזרחית: לאחר מאבק ממושך שניהל המוקד קיבל הנער מעמד ארעי בישראל
חסר מעמד בן 14 ננטש בגיל שנתיים על ידי אמו תושבת השטחים הכבושים וגדל במשפחת אומנה בירושלים המזרחית: לאחר מאבק ממושך שניהל המוקד קיבל הנער מעמד ארעי בישראל
ביום 16.10.2001 נולד בכלא נווה תרצה תינוק, בן לתושבת הגדה המערבית, שהיתה כלואה אז. במשך השנתיים הראשונות לחייו גדל התינוק בכלא עם אמו, שריצתה את עונשה לאחר שדקרה את בן זוגה לחיים. כשהשתחררה, שבה עם התינוק להתגורר עם אותו בן זוג. בתוך זמן קצר מיום שחרורה נטשה האשה את בנה אצל בן הזוג ונעלמה מבלי להותיר עקבות. למרות טענותיה העקביות של האשה לאורך השנים, בדיקת רקמות שנערכה קבעה כי בן הזוג אינו אביו של התינוק.

רשויות הרווחה הוציאו את הילד מידי בן הזוג ומסרוהו למשפחת אומנה בירושלים המזרחית, משפחתו היחידה מאז ועד היום. אמו הביולוגית מעולם לא יצרה עימו קשר וניסיונות לאתרה עלו בתוהו. זהותו של אביו הביולוגי לא ידועה והקשר של הילד עם בן זוגה לשעבר של אמו הלך ונחלש, עד שהתנתק סופית.

בשנת 2011 פנתה משפחת האומנה אל המוקד להגנת הפרט, כדי לפעול לרישומו של הילד, שגדל ללא מעמד בעולם, במרשם האוכלוסין בישראל. אין די על פי החוק בהסדר של משפחה אומנת כדי לרשום את הילד במעמד הוריו, ומכיוון שהמשפחה לא אימצה את הילד, נדרש המוקד למאמץ בירוקרטי ניכר כדי להוכיח שזו אכן משפחתו היחידה. יתרה מכך, בשל נסיבות חייו יוצאות הדופן של הילד, לא היה ברשות משפחת האומנה מסמך המתעד את לידתו.

לאחר מספר פניות של המוקד אל רשויות הרווחה, נמסר כי סביב הליך רישום לידתו של הילד אירעו כשלים שהובילו לכך שעם לידתו נרשם ללא שם, תחת שמה של אזרחית ישראל שאינה אמו(!). המוקד פנה אל בית החולים אסף הרופא, שם נולד הילד. תחילה סירב בית החולים לשתף פעולה ולאחר זמן ממושך ומאמצים רבים, שלח לבסוף את הודעת הלידה. למוקד התברר שרשויות הרווחה אכן צדקו – הודעת הלידה מבית החולים כללה פרטים כוזבים. יש להדגיש כי אמו הייתה אז אסירה, שהובאה בליווי סוהרים לבית החולים כדי ללדת.

ביום 5.8.2013, לאחר שהצליח להמציא את כל המסמכים החסרים, הגיש המוקד לוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים בקשה להסדרת מעמדו של הילד כתושב קבע בישראל. המוקד שטח בבקשה את סיפור החיים יוצא הדופן והמורכב של הילד והדגיש את הפגיעה הקשה בכבוד האדם שלו, אם יוחלט שלא להיענות לבקשה.

לאחר שבמשך יותר משנה לא השיבה רשות האוכלוסין לבקשה, הגיש המוקד ערר וביקש מבית הדין לעררים להורות לוועדה להשיב לבקשה. במקביל, הוציא בית הדין, לבקשת המוקד, צו ביניים שימנע את גירושו של הילד מישראל עד שמשרד הפנים יכריע בעניינו.

במסמך שהגיע אל המוקד ביום 5.5.2015, החליטה הוועדה הבינמשרדית להמליץ לתת לילד, אחרי 14 שנים ללא מעמד בעולם, מעמד ארעי מסוג א/5. רשות האוכלוסין קיבלה את המלצת הוועדה. בתום שנתיים מיום קבלת מעמד הארעי, יוכל הנער להגיש בקשה למעמד של תושב קבע בישראל.

הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 16.10.2001 נולד בכלא נווה תרצה תינוק, בן לתושבת הגדה המערבית, שהיתה כלואה אז. במשך השנתיים הראשונות לחייו גדל התינוק בכלא עם אמו, שריצתה את עונשה לאחר שדקרה את בן זוגה לחיים. כשהשתחררה, שבה עם התינוק להתגורר עם אותו בן זוג. בתוך זמן קצר מיום שחרורה נטשה האשה את בנה אצל בן הזוג ונעלמה מבלי להותיר עקבות. למרות טענותיה העקביות של האשה לאורך השנים, בדיקת רקמות שנערכה קבעה כי בן הזוג אינו אביו של התינוק.

רשויות הרווחה הוציאו את הילד מידי בן הזוג ומסרוהו למשפחת אומנה בירושלים המזרחית, משפחתו היחידה מאז ועד היום. אמו הביולוגית מעולם לא יצרה עימו קשר וניסיונות לאתרה עלו בתוהו. זהותו של אביו הביולוגי לא ידועה והקשר של הילד עם בן זוגה לשעבר של אמו הלך ונחלש, עד שהתנתק סופית.

בשנת 2011 פנתה משפחת האומנה אל המוקד להגנת הפרט, כדי לפעול לרישומו של הילד, שגדל ללא מעמד בעולם, במרשם האוכלוסין בישראל. אין די על פי החוק בהסדר של משפחה אומנת כדי לרשום את הילד במעמד הוריו, ומכיוון שהמשפחה לא אימצה את הילד, נדרש המוקד למאמץ בירוקרטי ניכר כדי להוכיח שזו אכן משפחתו היחידה. יתרה מכך, בשל נסיבות חייו יוצאות הדופן של הילד, לא היה ברשות משפחת האומנה מסמך המתעד את לידתו.

לאחר מספר פניות של המוקד אל רשויות הרווחה, נמסר כי סביב הליך רישום לידתו של הילד אירעו כשלים שהובילו לכך שעם לידתו נרשם ללא שם, תחת שמה של אזרחית ישראל שאינה אמו(!). המוקד פנה אל בית החולים אסף הרופא, שם נולד הילד. תחילה סירב בית החולים לשתף פעולה ולאחר זמן ממושך ומאמצים רבים, שלח לבסוף את הודעת הלידה. למוקד התברר שרשויות הרווחה אכן צדקו – הודעת הלידה מבית החולים כללה פרטים כוזבים. יש להדגיש כי אמו הייתה אז אסירה, שהובאה בליווי סוהרים לבית החולים כדי ללדת.

ביום 5.8.2013, לאחר שהצליח להמציא את כל המסמכים החסרים, הגיש המוקד לוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים בקשה להסדרת מעמדו של הילד כתושב קבע בישראל. המוקד שטח בבקשה את סיפור החיים יוצא הדופן והמורכב של הילד והדגיש את הפגיעה הקשה בכבוד האדם שלו, אם יוחלט שלא להיענות לבקשה.

לאחר שבמשך יותר משנה לא השיבה רשות האוכלוסין לבקשה, הגיש המוקד ערר וביקש מבית הדין לעררים להורות לוועדה להשיב לבקשה. במקביל, הוציא בית הדין, לבקשת המוקד, צו ביניים שימנע את גירושו של הילד מישראל עד שמשרד הפנים יכריע בעניינו.

במסמך שהגיע אל המוקד ביום 5.5.2015, החליטה הוועדה הבינמשרדית להמליץ לתת לילד, אחרי 14 שנים ללא מעמד בעולם, מעמד ארעי מסוג א/5. רשות האוכלוסין קיבלה את המלצת הוועדה. בתום שנתיים מיום קבלת מעמד הארעי, יוכל הנער להגיש בקשה למעמד של תושב קבע בישראל.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות