החלטת הוועדה הבינמשרדית למתן מעמד מטעמים הומניטריים עבור הקטין ג. המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
החלטת הוועדה הבינמשרדית למתן מעמד מטעמים הומניטריים עבור הקטין ג.
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 25.03.2015
החלטת הוועדה הבינמשרדית למתן מעמד מטעמים הומניטריים עבור הקטין ג.
החלטת הוועדה הבינמשרדית לתת תושבות ארעית לקטין שנולד בבית חולים בישראל לאם פלסטינית, תושבת השטחים, שריצתה עונש מאסר בישראל. הילד גדל אצל משפחת אומנה בירושלים המזרחית מגיל שנתיים, ללא מעמד כלשהו בעולם. לאחר פניית המוקד אליה מחליטה הוועדה הבינמשרדית לתת לו תושבות ארעית, למשך שנתיים, שבסופן ידונו בשדרוג המעמד לתושבות קבע "בהתאם לנסיבות".

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
החלטת הוועדה הבינמשרדית לתת תושבות ארעית לקטין שנולד בבית חולים בישראל לאם פלסטינית, תושבת השטחים, שריצתה עונש מאסר בישראל. הילד גדל אצל משפחת אומנה בירושלים המזרחית מגיל שנתיים, ללא מעמד כלשהו בעולם. לאחר פניית המוקד אליה מחליטה הוועדה הבינמשרדית לתת לו תושבות ארעית, למשך שנתיים, שבסופן ידונו בשדרוג המעמד לתושבות קבע "בהתאם לנסיבות".

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות