ערר 2153/15 - סיאם ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול פרוטוקול ופסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 2153/15 - סיאם ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול פרוטוקול ופסק דין
פסיקה | פסיקה | 12.09.2016
ערר 2153/15 - סיאם ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול פרוטוקול ופסק דין
החלטת בית הדין לערעורים לתת תוקף של פסק דין להסכמות המוקד להגנת הפרט ומשרד הפנים בעניין מתן תושבות לקטין פלסטיני. המדינה והמוקד סיכמו כי על הוועדה הבינמשרדית לשקול בחודש מרץ 2017 הענקת מעמד קבע לקטין וכי "הנטל להשלמת הרישום של העורר במרשם האוכלוסין של המדינה מוטל על המדינה ולא על משפחת האומנה". עד אז הוא יירשם במרשם האוכלוסין במעמד ארעי ללא פרטי ההורים. הקטין נולד בבית חולים בישראל לאם פלסטינית, תושבת השטחים, וגדל אצל משפחת אומנה בירושלים המזרחית מגיל שנתיים, ללא מעמד כלשהו בעולם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
החלטת בית הדין לערעורים לתת תוקף של פסק דין להסכמות המוקד להגנת הפרט ומשרד הפנים בעניין מתן תושבות לקטין פלסטיני. המדינה והמוקד סיכמו כי על הוועדה הבינמשרדית לשקול בחודש מרץ 2017 הענקת מעמד קבע לקטין וכי "הנטל להשלמת הרישום של העורר במרשם האוכלוסין של המדינה מוטל על המדינה ולא על משפחת האומנה". עד אז הוא יירשם במרשם האוכלוסין במעמד ארעי ללא פרטי ההורים. הקטין נולד בבית חולים בישראל לאם פלסטינית, תושבת השטחים, וגדל אצל משפחת אומנה בירושלים המזרחית מגיל שנתיים, ללא מעמד כלשהו בעולם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות