ערר 2276/18 - סיאם ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ערר המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 2276/18 - סיאם ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ערר
כתבי בי דין | ערעור | 06.03.2018
ערר 2276/18 - סיאם ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ערר
ערר שהגיש המוקד להגנת הפרט בבקשה להורות למדינה לתת תושבות קבע לקטין שנולד בבית חולים בישראל לאם פלסטינית, תושבת השטחים, וגדל אצל משפחת אומנה מגיל שנתיים. המוקד טוען כי המדינה לא מקיימת את ההסכמות שאליהן הגיעה עם המוקד לתת לצעיר תושבות קבע כשנה לפני הגשת הערר וכי היא מעכבת את הסדרת מעמדו ללא כל היגיון או תכלית נראית לעין. המוקד טוען כי במשך שנים התרשלו הרשויות בהסדרת המעמד, וכי מוטלת עליהן אחריות לתיקון המצב. המוקד מוסיף כי באי-מתן מעמד תושבות פוגעת המדינה בזכותו של הצעיר לחיי משפחה ובעקרון טובת הילד.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ערר שהגיש המוקד להגנת הפרט בבקשה להורות למדינה לתת תושבות קבע לקטין שנולד בבית חולים בישראל לאם פלסטינית, תושבת השטחים, וגדל אצל משפחת אומנה מגיל שנתיים. המוקד טוען כי המדינה לא מקיימת את ההסכמות שאליהן הגיעה עם המוקד לתת לצעיר תושבות קבע כשנה לפני הגשת הערר וכי היא מעכבת את הסדרת מעמדו ללא כל היגיון או תכלית נראית לעין. המוקד טוען כי במשך שנים התרשלו הרשויות בהסדרת המעמד, וכי מוטלת עליהן אחריות לתיקון המצב. המוקד מוסיף כי באי-מתן מעמד תושבות פוגעת המדינה בזכותו של הצעיר לחיי משפחה ובעקרון טובת הילד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות