הנדון: בקשה להסדרת מעמדו של הקטין ג', מחוסר מעמד אפוטרופוסים במינוי בית משפט: ח' ס' , ת"ז ________, וא' ס', ת"ז _________ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בקשה להסדרת מעמדו של הקטין ג', מחוסר מעמד אפוטרופוסים במינוי בית משפט: ח' ס' , ת"ז ________, וא' ס', ת"ז _________
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 05.08.2013
הנדון: בקשה להסדרת מעמדו של הקטין ג', מחוסר מעמד אפוטרופוסים במינוי בית משפט: ח' ס' , ת"ז ________, וא' ס', ת"ז _________
בקשת המוקד להגנת הפרט מהוועדה הבינמשרדית להסדיר את מעמדו של ילד בן 12 שנולד בבית חולים בישראל לאם פלסטינית, תושבת השטחים, שריצתה עונש מאסר בישראל. הילד גדל אצל משפחת אומנה בירושלים המזרחית מגיל שנתיים, ללא מעמד כלשהו בעולם. המוקד טוען כי הימנעות משרד הפנים מהסדרת מעמדו של הילד, כך שיובטח עתידו בארץ שבה נולד וגדל ושבה חיה המשפחה היחידה שזכה להכיר, פוגעת בזכותו לכבוד. המוקד מדגיש כי הרשויות התרשלו בדאגה להסדרת מעמדו וכי מוטלת עליהן אחריות לתקן את המצב.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט מהוועדה הבינמשרדית להסדיר את מעמדו של ילד בן 12 שנולד בבית חולים בישראל לאם פלסטינית, תושבת השטחים, שריצתה עונש מאסר בישראל. הילד גדל אצל משפחת אומנה בירושלים המזרחית מגיל שנתיים, ללא מעמד כלשהו בעולם. המוקד טוען כי הימנעות משרד הפנים מהסדרת מעמדו של הילד, כך שיובטח עתידו בארץ שבה נולד וגדל ושבה חיה המשפחה היחידה שזכה להכיר, פוגעת בזכותו לכבוד. המוקד מדגיש כי הרשויות התרשלו בדאגה להסדרת מעמדו וכי מוטלת עליהן אחריות לתקן את המצב.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות