ערר 2153/15 - סיאם ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ערר המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 2153/15 - סיאם ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ערר
כתבי בי דין | ערעור | 08.06.2015
ערר 2153/15 - סיאם ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ערר
ערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת בית המשפט שלא לחייב את המדינה לתת מעמד תושבות לקטין פלסטיני. המוקד טוען כי החלטת הוועדה הבינמשרדית לתת לו מעמד ארעי לתקופה של שנתיים, שבסופן ישקלו את שדרוג מעמדו למעמד קבע, ממשיכה קו של התחמקות מפתרון ממשי, ארוך טווח והוגן לילד. הקטין נולד בבית חולים בישראל לאם פלסטינית, תושבת השטחים, וגדל אצל משפחת אומנה בירושלים המזרחית מגיל שנתיים, ללא מעמד כלשהו בעולם. המוקד מדגיש כי עיכוב מתן המעמד נטול היגיון או תכלית נראית לעין. המוקד עומד על כך שהרשויות התרשלו בהסדרת מעמדו ושמוטלת עליהן אחריות לתיקון המצב. כן טוען המוקד כי באי-מתן מעמד תושבות פוגעת המדינה בזכותו של הצעיר לחיי משפחה ובעקרון טובת הילד.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת בית המשפט שלא לחייב את המדינה לתת מעמד תושבות לקטין פלסטיני. המוקד טוען כי החלטת הוועדה הבינמשרדית לתת לו מעמד ארעי לתקופה של שנתיים, שבסופן ישקלו את שדרוג מעמדו למעמד קבע, ממשיכה קו של התחמקות מפתרון ממשי, ארוך טווח והוגן לילד. הקטין נולד בבית חולים בישראל לאם פלסטינית, תושבת השטחים, וגדל אצל משפחת אומנה בירושלים המזרחית מגיל שנתיים, ללא מעמד כלשהו בעולם. המוקד מדגיש כי עיכוב מתן המעמד נטול היגיון או תכלית נראית לעין. המוקד עומד על כך שהרשויות התרשלו בהסדרת מעמדו ושמוטלת עליהן אחריות לתיקון המצב. כן טוען המוקד כי באי-מתן מעמד תושבות פוגעת המדינה בזכותו של הצעיר לחיי משפחה ובעקרון טובת הילד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות