הצבא דחה שתי השגות נוספות כנגד הריסות בתים עונשיות: המוקד להגנת הפרט יעתור לבג"ץ כנגד החלטת הצבא להרוס בתי מגורים בג'בל מוכבר ובשכם המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
26.10.2015
הצבא דחה שתי השגות נוספות כנגד הריסות בתים עונשיות: המוקד להגנת הפרט יעתור לבג"ץ כנגד החלטת הצבא להרוס בתי מגורים בג'בל מוכבר ובשכם
הצבא דחה שתי השגות נוספות כנגד הריסות בתים עונשיות: המוקד להגנת הפרט יעתור לבג"ץ כנגד החלטת הצבא להרוס בתי מגורים בג'בל מוכבר ובשכם
ביום 25.10.2015 הודיע הצבא, כי דחה שתי השגות נוספות שהגיש המוקד להגנת הפרט, כנגד צווים להריסה עונשית. במקרה האחד, פנה המוקד בהשגה כנגד צו הריסה שהוּצא לדירת מגורים בשכם, בה מתגוררת משפחתו של אחד מן החשודים במעורבות בפיגוע ביום 1.10.2015, במהלכו נרצחו בני הזוג הנקין. דירת המשפחה מצויה בבניין מגורים דו-אגפי, בכל אגף ארבע קומות. במקרה האחר, הגיש המוקד השגה על צו הריסה שהוציא הצבא לבית משפחתו של מבצע הפיגוע ביום 13.10.2015 ברחוב מלכי ישראל בירושלים; הבית מצוי בשכונת ג'בל מוכבר שבירושלים המזרחית.

בהשגה בעניין הדירה בשכם, התייחס המוקד לכך שהדירה מצויה בקומה האמצעית בבניין בו מתגוררות נפשות רבות. הריסת הקומה האמצעית עלולה לגרום נזקים כבדים לדירות השכנות, וכך להותיר נפשות רבות, חפות מפשע, ללא קורת גג. בסירובו להשגה לא התייחס הצבא לטיעון זה כלל וכלל – במקום זאת טען, כי "בניגוד לנטען בהשגה, דירתו של המפגע איננה ממוקמת בקומת הקרקע אלא בקומה האמצעית מבין 3" (ההדגשה במקור). מעולם לא נטען כך בהשגה. המוקד טען, כי הורי החשוד מתגוררים בקומת הקרקע. הדבר מעיד על כך שהצבא לא טרח לעיין בהשגה ביסודיות וכי הוא מקל ראש בנושא כבד משקל כהריסת בתי משפחות חפות מפשע.

בהשגה בעניין הבית בג'בל מוכבר טען המוקד, כי לאור העובדה ששבוע ימים לפני הפיגוע המדובר, הרס הצבא את בית משפחתו של בן דודו של המפגע, הרי שבניגוד לטענת המדינה, הריסת בתים אינה מרתיעה מפגעים פוטנציאלים, אלא מזינה את מעגל השנאה והאלימות. בסירובו להשגה התעלם הצבא מן הקשר בין האירועים, ולאחר ש"בחן את כל החלופות האפשריות, ובכלל זה אטימת הבית, על מנת להגשים את תכלית הסמכות וכן את מידת התועלת שעשויה לצמוח מההריסה", מצא כי יש להרוס את המבנה.

המוקד יגיש עתירות לבג"ץ כנגד צווי הריסה אלו עד ליום 27.10.2015 בשעה 12:00, בהתאם ללוח הזמנים הצפוף שקבע הצבא.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 25.10.2015 הודיע הצבא, כי דחה שתי השגות נוספות שהגיש המוקד להגנת הפרט, כנגד צווים להריסה עונשית. במקרה האחד, פנה המוקד בהשגה כנגד צו הריסה שהוּצא לדירת מגורים בשכם, בה מתגוררת משפחתו של אחד מן החשודים במעורבות בפיגוע ביום 1.10.2015, במהלכו נרצחו בני הזוג הנקין. דירת המשפחה מצויה בבניין מגורים דו-אגפי, בכל אגף ארבע קומות. במקרה האחר, הגיש המוקד השגה על צו הריסה שהוציא הצבא לבית משפחתו של מבצע הפיגוע ביום 13.10.2015 ברחוב מלכי ישראל בירושלים; הבית מצוי בשכונת ג'בל מוכבר שבירושלים המזרחית.

בהשגה בעניין הדירה בשכם, התייחס המוקד לכך שהדירה מצויה בקומה האמצעית בבניין בו מתגוררות נפשות רבות. הריסת הקומה האמצעית עלולה לגרום נזקים כבדים לדירות השכנות, וכך להותיר נפשות רבות, חפות מפשע, ללא קורת גג. בסירובו להשגה לא התייחס הצבא לטיעון זה כלל וכלל – במקום זאת טען, כי "בניגוד לנטען בהשגה, דירתו של המפגע איננה ממוקמת בקומת הקרקע אלא בקומה האמצעית מבין 3" (ההדגשה במקור). מעולם לא נטען כך בהשגה. המוקד טען, כי הורי החשוד מתגוררים בקומת הקרקע. הדבר מעיד על כך שהצבא לא טרח לעיין בהשגה ביסודיות וכי הוא מקל ראש בנושא כבד משקל כהריסת בתי משפחות חפות מפשע.

בהשגה בעניין הבית בג'בל מוכבר טען המוקד, כי לאור העובדה ששבוע ימים לפני הפיגוע המדובר, הרס הצבא את בית משפחתו של בן דודו של המפגע, הרי שבניגוד לטענת המדינה, הריסת בתים אינה מרתיעה מפגעים פוטנציאלים, אלא מזינה את מעגל השנאה והאלימות. בסירובו להשגה התעלם הצבא מן הקשר בין האירועים, ולאחר ש"בחן את כל החלופות האפשריות, ובכלל זה אטימת הבית, על מנת להגשים את תכלית הסמכות וכן את מידת התועלת שעשויה לצמוח מההריסה", מצא כי יש להרוס את המבנה.

המוקד יגיש עתירות לבג"ץ כנגד צווי הריסה אלו עד ליום 27.10.2015 בשעה 12:00, בהתאם ללוח הזמנים הצפוף שקבע הצבא.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות