שנים שהצבא מונע מפלסטינים, החיים בישראל כדין במסגרת הליך לאיחוד משפחות, להיכנס לאילת: בעקבות פניית המוקד, הודה הצבא כי מדובר ב"טעות" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
30.11.2015
שנים שהצבא מונע מפלסטינים, החיים בישראל כדין במסגרת הליך לאיחוד משפחות, להיכנס לאילת: בעקבות פניית המוקד, הודה הצבא כי מדובר ב"טעות"
שנים שהצבא מונע מפלסטינים, החיים בישראל כדין במסגרת הליך לאיחוד משפחות, להיכנס לאילת: בעקבות פניית המוקד, הודה הצבא כי מדובר ב"טעות"
ישראל נוהגת להטיל הגבלות שונות ומשונות על פלסטינים החיים בה כדין מכוח היתרי שהייה, במסגרת הליך לאיחוד משפחות (אחמ"ש), בהן איסור גורף על כניסתם לתחומי העיר אילת. מדיניות פסולה זו מתנהלת מזה שנים, אולם לא ברור על מה היא נסמכת.

ביום 18.11.2015 פנה המוקד להגנת הפרט לצבא, בדרישה לבטל את האיסור ולמחוק את הסעיף המגביל המופיע בהיתרי השהייה, בהם מחזיקים פלסטינים. היתרים אלו, ציין המוקד, מקנים למחזיקים בהם חופש תנועה בכל רחבי ישראל. המוקד טען, כי מדיניותה של ישראל פוגעת בזכותם הבסיסית של אותם אנשים לחופש תנועה, וכי היא אינה מעוגנת בשום נוהל ואינה מנומקת כלל; הרושם המתקבל הוא של איסור תלוש, שהגיעה העת לבטלו.

במקביל לכך, פנה המוקד לצבא בבקשה לפי חוק חופש המידע, בניסיון לברר מהי ההצדקה לקיומה של מדיניות זו ואם ישנן קבוצות אוכלוסייה אחרות, עליהן נאסר להיכנס לתחומי אילת.

בתשובת הצבא נמסר, כי האיסור על כניסה לאילת כלל אינו חל על אותם פלסטינים, החיים בישראל מכוח היתרי שהייה במסגרת הליך לאחמ"ש, וככל שמופיעה מגבלה כזו על ההיתרים שבידיהם – הרי שמדובר בטעות. באשר למדיניות המגבילה את כניסתם לאילת של פלסטינים המחזיקים בהיתרי כניסה לישראל (שלא במסגרת הליך לאחמ"ש), ציין הצבא כי עבודת מטה שנעשתה לאחרונה העלתה כי מקור המדיניות אינו ברור דיו, אך ככל הנראה הוא נקשר "במאפייניה הייחודיים של העיר אילת, בהיותה גובלת עם מדינות מצרים וירדן". עוד מסר הצבא, כי ביולי 2015 החל פיילוט במסגרתו הונהגו הקלות במתן היתרי כניסה לישראל, הכוללים את תחומי העיר אילת.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ישראל נוהגת להטיל הגבלות שונות ומשונות על פלסטינים החיים בה כדין מכוח היתרי שהייה, במסגרת הליך לאיחוד משפחות (אחמ"ש), בהן איסור גורף על כניסתם לתחומי העיר אילת. מדיניות פסולה זו מתנהלת מזה שנים, אולם לא ברור על מה היא נסמכת.

ביום 18.11.2015 פנה המוקד להגנת הפרט לצבא, בדרישה לבטל את האיסור ולמחוק את הסעיף המגביל המופיע בהיתרי השהייה, בהם מחזיקים פלסטינים. היתרים אלו, ציין המוקד, מקנים למחזיקים בהם חופש תנועה בכל רחבי ישראל. המוקד טען, כי מדיניותה של ישראל פוגעת בזכותם הבסיסית של אותם אנשים לחופש תנועה, וכי היא אינה מעוגנת בשום נוהל ואינה מנומקת כלל; הרושם המתקבל הוא של איסור תלוש, שהגיעה העת לבטלו.

במקביל לכך, פנה המוקד לצבא בבקשה לפי חוק חופש המידע, בניסיון לברר מהי ההצדקה לקיומה של מדיניות זו ואם ישנן קבוצות אוכלוסייה אחרות, עליהן נאסר להיכנס לתחומי אילת.

בתשובת הצבא נמסר, כי האיסור על כניסה לאילת כלל אינו חל על אותם פלסטינים, החיים בישראל מכוח היתרי שהייה במסגרת הליך לאחמ"ש, וככל שמופיעה מגבלה כזו על ההיתרים שבידיהם – הרי שמדובר בטעות. באשר למדיניות המגבילה את כניסתם לאילת של פלסטינים המחזיקים בהיתרי כניסה לישראל (שלא במסגרת הליך לאחמ"ש), ציין הצבא כי עבודת מטה שנעשתה לאחרונה העלתה כי מקור המדיניות אינו ברור דיו, אך ככל הנראה הוא נקשר "במאפייניה הייחודיים של העיר אילת, בהיותה גובלת עם מדינות מצרים וירדן". עוד מסר הצבא, כי ביולי 2015 החל פיילוט במסגרתו הונהגו הקלות במתן היתרי כניסה לישראל, הכוללים את תחומי העיר אילת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות