בג"ץ מגיב לבקשה לקבוע מועד לדיון דחוף בעתירה להקפאת הליכים לשלילת מעמד מחשודים בביצוע פיגועים: "נוכח העומס המוטל על יומנו של בית משפט זה, אין לקבל את הבקשה" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
25.11.2015
בג"ץ מגיב לבקשה לקבוע מועד לדיון דחוף בעתירה להקפאת הליכים לשלילת מעמד מחשודים בביצוע פיגועים: "נוכח העומס המוטל על יומנו של בית משפט זה, אין לקבל את הבקשה"
בג"ץ מגיב לבקשה לקבוע מועד לדיון דחוף בעתירה להקפאת הליכים לשלילת מעמד מחשודים בביצוע פיגועים: "נוכח העומס המוטל על יומנו של בית משפט זה, אין לקבל את הבקשה"
ביום 23.11.2015 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, בדרישה להורות על הקפאת ההליכים לשלילת מעמדם בישראל של ארבעה תושבי ירושלים המזרחית, המואשמים בביצוע פיגועים, עד להכרעה בעתירה העקרונית בנושא (בג"ץ 7803/06), התלויה ועומדת עדיין. בנוסף, ביקש המוקד מבית המשפט להוציא צו ארעי, להקפאת ההליכים עד לקבלת החלטה בעתירה שהוגשה זה עתה, בעניינם של הארבעה. זאת לא רק בהתחשב בהשלכות החמורות שיש להליכים לביטול מעמדם של הארבעה, אלא גם ובפרט לאור כך שמשרד הפנים קבע, כי ניתן להגיש השגות כנגד הכוונה לשלול את מעמדם עד ליום 8.12.2015, מועד בלתי סביר ושאינו מקובל על המוקד, כפי שהובהר היטב במכתב למשרד הפנים.

למרות כל זאת התעלם בית המשפט בהחלטתו לחלוטין מהבקשה לצו הארעי ובמקום זאת, קצב למדינה 30 יום לשם הגשת תגובתה לעתירה, צעד שמרוקן מתוכן את הטענה בדבר לוחות הזמנים שכפה משרד הפנים על העותרים.

לאור החלטתו זו של בית המשפט, הגיש המוקד בקשה דחופה להבהרה, בה הדגיש כי "במצב הנוכחי, בו כבר פתחו המשיבים בהליכים לביטול רישיונות הקבע של העותרים ואפשרו להם להגיש את טיעוניהם כנגד ההחלטות עד ליום 8.12.2015, נראה כי ההחלטה הנוכחית, לפיה המשיבים יגיבו לכתב העתירה תוך 30 יום, תרוקן את העתירה מכל תוכן". המוקד ביקש מבית המשפט להבהיר מה דינה של הבקשה לצו ארעי, ולהורות – במקרה שבית המשפט יחליט לדחות את הבקשה לצו ארעי – על קביעת מועד לדיון דחוף בעתירה, קודם ליום ה-8.12.2015.


ביום 24.11.2015 נתן בית המשפט את החלטתו וקבע: "בנסיבות העניין, איני מוצא מקום למתן הצו הארעי המבוקש. כמו כן, נוכח העומס המוטל על יומנו של בית משפט זה, אין לקבל את הבקשה לקביעת דיון דחוף בעתירה".
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 23.11.2015 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, בדרישה להורות על הקפאת ההליכים לשלילת מעמדם בישראל של ארבעה תושבי ירושלים המזרחית, המואשמים בביצוע פיגועים, עד להכרעה בעתירה העקרונית בנושא (בג"ץ 7803/06), התלויה ועומדת עדיין. בנוסף, ביקש המוקד מבית המשפט להוציא צו ארעי, להקפאת ההליכים עד לקבלת החלטה בעתירה שהוגשה זה עתה, בעניינם של הארבעה. זאת לא רק בהתחשב בהשלכות החמורות שיש להליכים לביטול מעמדם של הארבעה, אלא גם ובפרט לאור כך שמשרד הפנים קבע, כי ניתן להגיש השגות כנגד הכוונה לשלול את מעמדם עד ליום 8.12.2015, מועד בלתי סביר ושאינו מקובל על המוקד, כפי שהובהר היטב במכתב למשרד הפנים.

למרות כל זאת התעלם בית המשפט בהחלטתו לחלוטין מהבקשה לצו הארעי ובמקום זאת, קצב למדינה 30 יום לשם הגשת תגובתה לעתירה, צעד שמרוקן מתוכן את הטענה בדבר לוחות הזמנים שכפה משרד הפנים על העותרים.

לאור החלטתו זו של בית המשפט, הגיש המוקד בקשה דחופה להבהרה, בה הדגיש כי "במצב הנוכחי, בו כבר פתחו המשיבים בהליכים לביטול רישיונות הקבע של העותרים ואפשרו להם להגיש את טיעוניהם כנגד ההחלטות עד ליום 8.12.2015, נראה כי ההחלטה הנוכחית, לפיה המשיבים יגיבו לכתב העתירה תוך 30 יום, תרוקן את העתירה מכל תוכן". המוקד ביקש מבית המשפט להבהיר מה דינה של הבקשה לצו ארעי, ולהורות – במקרה שבית המשפט יחליט לדחות את הבקשה לצו ארעי – על קביעת מועד לדיון דחוף בעתירה, קודם ליום ה-8.12.2015.


ביום 24.11.2015 נתן בית המשפט את החלטתו וקבע: "בנסיבות העניין, איני מוצא מקום למתן הצו הארעי המבוקש. כמו כן, נוכח העומס המוטל על יומנו של בית משפט זה, אין לקבל את הבקשה לקביעת דיון דחוף בעתירה".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות