המוקד בעתירה לבג"ץ: הצבא מחרים רכוש פרטי בעת ביצוע מעצרים בגדה המערבית מבלי לתעד את ההחרמה או לאפשר את השבת הרכוש לבעליו המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
14.04.2016
המוקד בעתירה לבג"ץ: הצבא מחרים רכוש פרטי בעת ביצוע מעצרים בגדה המערבית מבלי לתעד את ההחרמה או לאפשר את השבת הרכוש לבעליו
המוקד בעתירה לבג"ץ: הצבא מחרים רכוש פרטי בעת ביצוע מעצרים בגדה המערבית מבלי לתעד את ההחרמה או לאפשר את השבת הרכוש לבעליו
ביום 14.4.2016 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, כנגד הפרקטיקה הפסולה להחרים, ללא תיעוד, רכוש פרטי בעת מעצר של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים.

מעדויות רבות שהגיעו למוקד עולה, כי במהלך מבצעי חיפוש ומעצרים ליליים שעורך הצבא, נוהגים חיילים לקחת פריטי רכוש אישיים, לרבות מחשבים, טלפונים ניידים, מסמכים ואף מזומנים, וזאת מבלי למסור לבעלים אסמכתא המתעדת את רשימת הפריטים שנלקחו, כך שניתן יהיה לדֹרשם בחזרה.

בעתירה הדגיש המוקד, כי מדובר בהפרה חמורה של זכות הקניין – וזאת במסגרת פעולות שיטוריות שגרתיות ומתוכננות, בהן לא מן הנמנע כי הצבא יספק אסמכתא על החרמה או לקיחת רכוש מידי התושבים. זאת ועוד. תושבי השטחים הכבושים מוגדרים כתושבים מוּגנים על פי הדין הבינלאומי, האוסר על ביזה והחרמת רכוש של תושבי השטח הכבוש.

במסגרת התכתבות עם הצבא נמסר למוקד, כי תושבים שרכושם נלקח "יפנו למת"ק הגזרתי לשם בירור פרטים נוספים על אודות נסיבות התפיסה". המוקד טען, כי לא יעלה על הדעת שיצוּפה מאדם שרכושו הוחרם באישון ליל על ידי הרשויות שיכתת רגליו ויבזבז יום עבודה בפנייה למת"ק, מבלי שיש בידו כל אסמכתא רשמית המגבה את טענותיו. סיכויי ההצלחה של אותו אדם הם אפסיים, וברי כי האחריות צריכה להיות מוטלת על הרשות עצמה – ולא על הפרט שזכויותיו נפגעו.

דיון בעתירה נקבע ליום 23.1.2017.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 14.4.2016 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, כנגד הפרקטיקה הפסולה להחרים, ללא תיעוד, רכוש פרטי בעת מעצר של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים.

מעדויות רבות שהגיעו למוקד עולה, כי במהלך מבצעי חיפוש ומעצרים ליליים שעורך הצבא, נוהגים חיילים לקחת פריטי רכוש אישיים, לרבות מחשבים, טלפונים ניידים, מסמכים ואף מזומנים, וזאת מבלי למסור לבעלים אסמכתא המתעדת את רשימת הפריטים שנלקחו, כך שניתן יהיה לדֹרשם בחזרה.

בעתירה הדגיש המוקד, כי מדובר בהפרה חמורה של זכות הקניין – וזאת במסגרת פעולות שיטוריות שגרתיות ומתוכננות, בהן לא מן הנמנע כי הצבא יספק אסמכתא על החרמה או לקיחת רכוש מידי התושבים. זאת ועוד. תושבי השטחים הכבושים מוגדרים כתושבים מוּגנים על פי הדין הבינלאומי, האוסר על ביזה והחרמת רכוש של תושבי השטח הכבוש.

במסגרת התכתבות עם הצבא נמסר למוקד, כי תושבים שרכושם נלקח "יפנו למת"ק הגזרתי לשם בירור פרטים נוספים על אודות נסיבות התפיסה". המוקד טען, כי לא יעלה על הדעת שיצוּפה מאדם שרכושו הוחרם באישון ליל על ידי הרשויות שיכתת רגליו ויבזבז יום עבודה בפנייה למת"ק, מבלי שיש בידו כל אסמכתא רשמית המגבה את טענותיו. סיכויי ההצלחה של אותו אדם הם אפסיים, וברי כי האחריות צריכה להיות מוטלת על הרשות עצמה – ולא על הפרט שזכויותיו נפגעו.

דיון בעתירה נקבע ליום 23.1.2017.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות