התייחסות אדנוּתית של המינהל האזרחי: פלסטינים נקראים לוועדות ערר מהיום למחר המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
15.08.2016
התייחסות אדנוּתית של המינהל האזרחי: פלסטינים נקראים לוועדות ערר מהיום למחר
התייחסות אדנוּתית של המינהל האזרחי: פלסטינים נקראים לוועדות ערר מהיום למחר
פלסטינים, שבקשתם לקבל היתר כניסה לאדמותיהם ב"מרחב התפר" סורבה, רשאים לפנות לוועדת ערר של המינהל האזרחי. חרף פרק זמן של ארבעה שבועות, העומד לרשות המינהל האזרחי לזימון הפונים לוועדה, מסירת ההודעה על מועד הדיון בהתראה של 48 שעות היא דבר שבשגרה.

ביום 15.8.2016 פנה המוקד להגנת הפרט לראש המינהל האזרחי בעקבות זימון לוועדת ערר, שבוע קודם לכן, של ארבעה פלסטינים, הממתינים לאישורים כדי שיוכלו להגיע למקום עבודתם או לעבד את אדמתם המצויה ב"מרחב התפר". ההודעה על הזימון נמסרה פחות מ-48 שעות לפני התכנסות הוועדה. המוקד מחה בתוקף על התנהלותו האדנוּתית של המינהל, המזלזל בזמנם של הפונים והדגיש, כי הגעה לדיון בוועדה, הנערך במת"ק בית אל, דורשת היערכות מראש והפסד של יום עבודה.

פנייה זו מצטרפת לפניות קודמות של המוקד בעניינים דומים, כגון ביטול ועדות ערר ברגע האחרון ואי זימון פלסטינים לוועדות ערר בניגוד לנהלי הצבא. לאחרונה מתח בג"ץ ביקורת קשה על המינהל האזרחי בשל אי-עמידה בלוחות זמנים בטיפול בבקשות של פלסטינים, והורה לצבא להציג מתווה מסודר לטיפול בכשלים במהלך השבועות הקרובים. בעקבות זאת, שלח המוקד מכתב לראש המינהל האזרחי ובו עמד על היקפה הרחב של התופעה.
הדפסה הדפסה
שיתוף
פלסטינים, שבקשתם לקבל היתר כניסה לאדמותיהם ב"מרחב התפר" סורבה, רשאים לפנות לוועדת ערר של המינהל האזרחי. חרף פרק זמן של ארבעה שבועות, העומד לרשות המינהל האזרחי לזימון הפונים לוועדה, מסירת ההודעה על מועד הדיון בהתראה של 48 שעות היא דבר שבשגרה.

ביום 15.8.2016 פנה המוקד להגנת הפרט לראש המינהל האזרחי בעקבות זימון לוועדת ערר, שבוע קודם לכן, של ארבעה פלסטינים, הממתינים לאישורים כדי שיוכלו להגיע למקום עבודתם או לעבד את אדמתם המצויה ב"מרחב התפר". ההודעה על הזימון נמסרה פחות מ-48 שעות לפני התכנסות הוועדה. המוקד מחה בתוקף על התנהלותו האדנוּתית של המינהל, המזלזל בזמנם של הפונים והדגיש, כי הגעה לדיון בוועדה, הנערך במת"ק בית אל, דורשת היערכות מראש והפסד של יום עבודה.

פנייה זו מצטרפת לפניות קודמות של המוקד בעניינים דומים, כגון ביטול ועדות ערר ברגע האחרון ואי זימון פלסטינים לוועדות ערר בניגוד לנהלי הצבא. לאחרונה מתח בג"ץ ביקורת קשה על המינהל האזרחי בשל אי-עמידה בלוחות זמנים בטיפול בבקשות של פלסטינים, והורה לצבא להציג מתווה מסודר לטיפול בכשלים במהלך השבועות הקרובים. בעקבות זאת, שלח המוקד מכתב לראש המינהל האזרחי ובו עמד על היקפה הרחב של התופעה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות