המוקד להגנת הפרט - המוקד בעתירה נוספת נגד צו הריסה עונשית: השימוש בתקנה 119 פסול גם אם בג"ץ נמנע מדיון עקרוני בסוגיה
חזרה לעמוד הקודם
18.10.2016

המוקד בעתירה נוספת נגד צו הריסה עונשית: השימוש בתקנה 119 פסול גם אם בג"ץ נמנע מדיון עקרוני בסוגיה

ביום 18.10.2016 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, כנגד צו הריסה עונשית שהוציא הצבא לחדר בו התגורר צעיר, המעורב בפיגוע מיום 8.6.2016 בתל אביב. הצו מתייחס לחדר הצמוד לבית הוריו של הצעיר בחרבת רקעה, נפת חברון. בדחותו את ההשגה הודיע הצבא כי בכוונתו לאטום את החדר בבטון.

בעתירה טען המוקד, כי הצו אינו מידתי לאור חלקו השולי יחסית של הצעיר בפיגוע והעובדה שבתיהם של שני הנאשמים המרכזיים בביצוע הפיגוע נהרסו זה מכבר. המוקד ציין, כי בפסק דין בג"ץ 1638/16 שניתן לאחרונה, ביטלו השופטים צו הריסה שהוּצא לביתו של אדם שפעל במעגל השני של המעורבים בפיגוע; באותו פסק דין נקבע, כי תרומתו להוצאת הפיגוע לפועל לא היתה מרכזית והיא אינה מצדיקה את הפעלתה של תקנה 119 להריסת בתים.

המוקד שב והדגיש את עמדתו, כי הריסת בתים עונשית הינה פרקטיקה פסולה מכל וכל ויש להימנע מן השימוש בה – זאת "על אף ההחלטות החוזרות ונשנות של בית המשפט הנכבד שלא לדון בעת הזאת בעצם חוקיות הסנקציה".

עם הגשת העתירה הוציא בג"ץ צו ארעי, האוסר על אטימתו או הריסתו של המבנה עד לקבלת החלטה אחרת, וקבע כי העתירה תידוֹן ביום 31.10.2016 בשעה 10:00.

נושאים קשורים