בג"ץ 8031/16 - זין ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8031/16 - זין ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 18.10.2016
בג"ץ 8031/16 - זין ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה לאטום חדר בבית משפחתו בחרבת רקעא של מעורב בפיגוע ירי במתחם שרונה שבתל אביב ביוני 2016. המוקד טוען כי הריסת הבית אינה מידתית לאור חלקו השולי יחסית של האיש בפיגוע ולאור העובדה כי בתיהם של שני הנאשמים המרכזיים בביצוע הפיגוע נהרסו זה כבר. המוקד חוזר על טענותיו כי הריסת בתים עונשית מהווה ענישה קולקטיבית המהווה הפרה של הדין הבינלאומי ופוגעת בזכויות יסוד. כמו כן טוען המוקד כי למפקד הצבאי אין סמכות להרוס בתים בשטח A, שכן שם מצויה הסמכות הביטחונית בידי הרשות הפלסטינית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה לאטום חדר בבית משפחתו בחרבת רקעא של מעורב בפיגוע ירי במתחם שרונה שבתל אביב ביוני 2016. המוקד טוען כי הריסת הבית אינה מידתית לאור חלקו השולי יחסית של האיש בפיגוע ולאור העובדה כי בתיהם של שני הנאשמים המרכזיים בביצוע הפיגוע נהרסו זה כבר. המוקד חוזר על טענותיו כי הריסת בתים עונשית מהווה ענישה קולקטיבית המהווה הפרה של הדין הבינלאומי ופוגעת בזכויות יסוד. כמו כן טוען המוקד כי למפקד הצבאי אין סמכות להרוס בתים בשטח A, שכן שם מצויה הסמכות הביטחונית בידי הרשות הפלסטינית.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות