בג"ץ 8031/16 - זין ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8031/16 - זין ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 01.11.2016
בג"ץ 8031/16 - זין ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית פסק דין
דחיית בית המשפט את עתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה לאטום חדר בבית משפחתו בחרבת רקעא של מעורב בפיגוע ירי במתחם שרונה שבתל אביב ביוני 2016. בית המשפט דוחה את העתירה וקובע כי האיש היה "שותף מלא ומשמעותי" ויש לראותו "כמי שפעל במעגל הראשון ולמיצער, קרוב עד מאוד למעגל הראשון", וכי צו ההריסה מידתי שכן הוא נוגע רק לחדר בו התגורר האיש. השופטים סירבו להתייחס לטענות העקרוניות שהעלה המוקד נגד תקנה 119. בית המשפט קובע כי הצו הארעי שניתן בעתירה יפקע תוך שבעה ימים ממועד פסק הדין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דחיית בית המשפט את עתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה לאטום חדר בבית משפחתו בחרבת רקעא של מעורב בפיגוע ירי במתחם שרונה שבתל אביב ביוני 2016. בית המשפט דוחה את העתירה וקובע כי האיש היה "שותף מלא ומשמעותי" ויש לראותו "כמי שפעל במעגל הראשון ולמיצער, קרוב עד מאוד למעגל הראשון", וכי צו ההריסה מידתי שכן הוא נוגע רק לחדר בו התגורר האיש. השופטים סירבו להתייחס לטענות העקרוניות שהעלה המוקד נגד תקנה 119. בית המשפט קובע כי הצו הארעי שניתן בעתירה יפקע תוך שבעה ימים ממועד פסק הדין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות