הנדון: השגה על כוונתכם להחרים ולהרוס החדר בבית בחרבת רקעה בו התגורר _______ זין, ת.ז. _______ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: השגה על כוונתכם להחרים ולהרוס החדר בבית בחרבת רקעה בו התגורר _______ זין, ת.ז. _______
מסמכים אחרים | השגה | 01.09.2016
הנדון: השגה על כוונתכם להחרים ולהרוס החדר בבית בחרבת רקעה בו התגורר _______ זין, ת.ז. _______
השגת המוקד להגנת הפרט על כוונת הצבא להרוס חדר בבית משפחתו בחרבת רקעה של מעורב בפיגוע ירי במתחם שרונה שבתל אביב ביוני 2016 . המוקד טוען כי חלקו של האיש שולי יחסית, וראיה לכך היא הוצאת הצו רק כחודשים וחצי אחרי הוצאת צווי ההריסה ביחס לשני הנאשמים המרכזיים בפיגוע. בנוסף טוען המוקד כי הריסת החדר מהווה ענישה קולקטיבית, המנוגדת למשפט הבינלאומי. כמו כן מבקש המוקד כי הצבא יעביר לידיו את תכנית ההריסה על מנת שיוכל להגיש חוות דעת הנדסית על השלכותיה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
השגת המוקד להגנת הפרט על כוונת הצבא להרוס חדר בבית משפחתו בחרבת רקעה של מעורב בפיגוע ירי במתחם שרונה שבתל אביב ביוני 2016 . המוקד טוען כי חלקו של האיש שולי יחסית, וראיה לכך היא הוצאת הצו רק כחודשים וחצי אחרי הוצאת צווי ההריסה ביחס לשני הנאשמים המרכזיים בפיגוע. בנוסף טוען המוקד כי הריסת החדר מהווה ענישה קולקטיבית, המנוגדת למשפט הבינלאומי. כמו כן מבקש המוקד כי הצבא יעביר לידיו את תכנית ההריסה על מנת שיוכל להגיש חוות דעת הנדסית על השלכותיה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות