הנדון: השגתכם כנגד הכוונה להחרים ולהרוס את מקום מגורי המחבל ___ זין (ת"ז _____) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: השגתכם כנגד הכוונה להחרים ולהרוס את מקום מגורי המחבל ___ זין (ת"ז _____)
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 10.10.2016
הנדון: השגתכם כנגד הכוונה להחרים ולהרוס את מקום מגורי המחבל ___ זין (ת"ז _____)
תגובת הצבא להשגת המוקד להגנת הפרט נגד הכוונה לאטום חדר בבית משפחתו בחרבת רקעא של מעורב בפיגוע ירי במתחם שרונה שבתל אביב ביוני 2016. הצבא דוחה את טענת המוקד כי אטימת החדר תהווה ענישה קולקטיבית האסורה על פי הדין הבינלאומי, וטוען כי בית המשפט חזר ודחה טענה זו. בנוסף מתייחס הצבא לטענת המוקד כי הצו אינו מידתי ביחס לחלקו הקטן יחסית של האיש בפיגוע, וקובע כי חלקו של האיש בפיגוע היה משמעותי. הצבא מציין כי הוחלט לאטום בבטון את החדר בו התגורר האיש וכי האטימה תלווה לכל אורכה ע"י מהנדס מטעם חיל ההנדסה. 
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת הצבא להשגת המוקד להגנת הפרט נגד הכוונה לאטום חדר בבית משפחתו בחרבת רקעא של מעורב בפיגוע ירי במתחם שרונה שבתל אביב ביוני 2016. הצבא דוחה את טענת המוקד כי אטימת החדר תהווה ענישה קולקטיבית האסורה על פי הדין הבינלאומי, וטוען כי בית המשפט חזר ודחה טענה זו. בנוסף מתייחס הצבא לטענת המוקד כי הצו אינו מידתי ביחס לחלקו הקטן יחסית של האיש בפיגוע, וקובע כי חלקו של האיש בפיגוע היה משמעותי. הצבא מציין כי הוחלט לאטום בבטון את החדר בו התגורר האיש וכי האטימה תלווה לכל אורכה ע"י מהנדס מטעם חיל ההנדסה. 
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות