בג"ץ קובע: המצב בלשכות רשות האוכלוסין והתעסוקה בירושלים המזרחית "לא משביע רצון בלשון המעטה"; על המדינה לשים הסוגיה בסדר עדיפות גבוה ולפעול ביצירתיות לפתרון המצב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
18.03.2018
בג"ץ קובע: המצב בלשכות רשות האוכלוסין והתעסוקה בירושלים המזרחית "לא משביע רצון בלשון המעטה"; על המדינה לשים הסוגיה בסדר עדיפות גבוה ולפעול ביצירתיות לפתרון המצב
בג"ץ קובע: המצב בלשכות רשות האוכלוסין והתעסוקה בירושלים המזרחית "לא משביע רצון בלשון המעטה"; על המדינה לשים הסוגיה בסדר עדיפות גבוה ולפעול ביצירתיות לפתרון המצב

ביום 15.3.2018 התקיים בבג"ץ דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט וארגון העובדים מען בנוגע לעומס הכבד והעיכובים הממושכים בקבלת שירות בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה ולשכת שירות התעסוקה שבירושלים המזרחית.

במסגרת הדיון, הפנו השופטים שאלות רבות לנציג פרקליטות המדינה באשר לפתרונות אפשריים בטווח הקצר למצב הקשה הקיים בכניסה ללשכות – עוד לפני שיאותרו מבנים לפתיחת לשכות משנה ללשכת האוכלוסין וההגירה בירושלים המזרחית, כפי שהתחייבה המדינה בתגובתה לעתירה. השופטים דחקו במדינה למצוא פתרונות יצירתיים למצב, והעלו הצעות שונות לכך, לרבות קבלת הקהל במשמרת שנייה ופתיחת פתח כניסה נוסף לבניין.

השופט עמית העיר לנציג המדינה: "אולי אם הייתם מתייחסים לזה כעניין בטחוני הדחיפות היתה גדולה יותר, הזעם, הכעס לאן זה מוביל את האנשים? הרי אנחנו עומדים בתור רבע שעה אנו משתגעים. אז מה קורה לאנשים שעומדים בחוץ שעות...".

פתרון אפשרי נוסף לטווח הקצר, אותו העלו העותרים בדיון, היה כי יתאפשר לתושבי ירושלים המזרחית לקבל שירות בלשכות משרד האוכלוסין במערב העיר או בלשכות אחרות בארץ, בהן ישנם תורים זמינים בטווח הקרוב לעין. וזאת בניגוד למצב הקשה של אי-זמינות תורים הקיים בלשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחית, מצב אשר תואר בהרחבה בהודעה המעדכנת שהגישו העותרים סמוך למועד הדיון.

בתום הדיון, הורה בית המשפט למדינה להגיש עדכון בתוך 90 יום לגבי הצעדים הננקטים לשיפור המצב, באומרו "בית משפט זה מצפה ליוזמה וליצירתיות מצד המשיבים... ולהעמדת הסוגיה בבסיס העתירה שבפנינו בסדר עדיפות גבוה".


הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 15.3.2018 התקיים בבג"ץ דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט וארגון העובדים מען בנוגע לעומס הכבד והעיכובים הממושכים בקבלת שירות בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה ולשכת שירות התעסוקה שבירושלים המזרחית.

במסגרת הדיון, הפנו השופטים שאלות רבות לנציג פרקליטות המדינה באשר לפתרונות אפשריים בטווח הקצר למצב הקשה הקיים בכניסה ללשכות – עוד לפני שיאותרו מבנים לפתיחת לשכות משנה ללשכת האוכלוסין וההגירה בירושלים המזרחית, כפי שהתחייבה המדינה בתגובתה לעתירה. השופטים דחקו במדינה למצוא פתרונות יצירתיים למצב, והעלו הצעות שונות לכך, לרבות קבלת הקהל במשמרת שנייה ופתיחת פתח כניסה נוסף לבניין.

השופט עמית העיר לנציג המדינה: "אולי אם הייתם מתייחסים לזה כעניין בטחוני הדחיפות היתה גדולה יותר, הזעם, הכעס לאן זה מוביל את האנשים? הרי אנחנו עומדים בתור רבע שעה אנו משתגעים. אז מה קורה לאנשים שעומדים בחוץ שעות...".

פתרון אפשרי נוסף לטווח הקצר, אותו העלו העותרים בדיון, היה כי יתאפשר לתושבי ירושלים המזרחית לקבל שירות בלשכות משרד האוכלוסין במערב העיר או בלשכות אחרות בארץ, בהן ישנם תורים זמינים בטווח הקרוב לעין. וזאת בניגוד למצב הקשה של אי-זמינות תורים הקיים בלשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחית, מצב אשר תואר בהרחבה בהודעה המעדכנת שהגישו העותרים סמוך למועד הדיון.

בתום הדיון, הורה בית המשפט למדינה להגיש עדכון בתוך 90 יום לגבי הצעדים הננקטים לשיפור המצב, באומרו "בית משפט זה מצפה ליוזמה וליצירתיות מצד המשיבים... ולהעמדת הסוגיה בבסיס העתירה שבפנינו בסדר עדיפות גבוה".


משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות