בג"ץ 1326/17 - עודה ואח' נ' מנהל אגף לשכות רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 1326/17 - עודה ואח' נ' מנהל אגף לשכות רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 09.02.2017
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה שהגישו המוקד להגנת הפרט וארגון מען להורות למדינה למצוא פתרונות שימנעו את העומס הרב והצפיפות הבלתי נסבלת בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה ולשכת התעסוקה בוואדי ג'וז בירושלים המזרחית. הארגונים קובלים על התנאים הקשים הקיימים בתהליך בקרת הכניסה למבנה, ובתוכם תורים המשתרכים שעות רבות, ללא מחסה, ללא מתקני שירותים או מים או ספסל, והליך בידוק ביטחוני מסורבל ומשפיל. זו עתירה רביעית בעניין זה. הארגונים טוענים כי חובתה של רשות לתת שירותים לתושבי העיר תוך שמירה על כבודם, וכי הקשיים שמערימה הרשות על הגישה ללשכת התעסוקה מחמירים את המצב ומונעים מהתושבים לממש את זכותם הסוציאלית.
עדכונים קשורים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות