בג"ץ 1326/17 - אבו עודה ואח' נ' משרד הפנים ואח' הודעה מעדכנת מטעם העותרים ותגובה לתגובת המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 1326/17 - אבו עודה ואח' נ' משרד הפנים ואח' הודעה מעדכנת מטעם העותרים ותגובה לתגובת המשיבים
כתבי בי דין | הודעה | 12.03.2018
בג"ץ 1326/17 - אבו עודה ואח' נ' משרד הפנים ואח' הודעה מעדכנת מטעם העותרים ותגובה לתגובת המשיבים
תגובת המוקד להגנת הפרט וארגון מען לתגובת המדינה בעתירתם למצוא פתרונות שימנעו את העומס הרב והצפיפות הבלתי נסבלת בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה ולשכת התעסוקה בוואדי ג'וז בירושלים המזרחית. הארגונים טוענים כי רוב הסעדים בעתירה לא קיבלו מענה מצד המדינה. בין השאר, המדינה לא הסבירה מדוע אין לאפשר לתושבי ירושלים המזרחית לקבל שירות בלשכות במערב העיר או בלשכות אחרות בארץ בהן ישנם תורים זמינים. המוקד חוזר ומתאר את המצב הקשה בכניסה ללשכות, ומבקש כי בית המשפט יוציא צו על תנאי בעניין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המוקד להגנת הפרט וארגון מען לתגובת המדינה בעתירתם למצוא פתרונות שימנעו את העומס הרב והצפיפות הבלתי נסבלת בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה ולשכת התעסוקה בוואדי ג'וז בירושלים המזרחית. הארגונים טוענים כי רוב הסעדים בעתירה לא קיבלו מענה מצד המדינה. בין השאר, המדינה לא הסבירה מדוע אין לאפשר לתושבי ירושלים המזרחית לקבל שירות בלשכות במערב העיר או בלשכות אחרות בארץ בהן ישנם תורים זמינים. המוקד חוזר ומתאר את המצב הקשה בכניסה ללשכות, ומבקש כי בית המשפט יוציא צו על תנאי בעניין.
עדכונים קשורים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות