הודעה לעיתונות (בערבית) של ארגון העובדים מען והמוקד להגנת הפרט: בעניין בעיית העומס והתנאים הלא-אנושיים בלשכת האוכלוסין וההגירה ולשכת התעסוקה בירושלים המזרחית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הודעה לעיתונות (בערבית) של ארגון העובדים מען והמוקד להגנת הפרט: בעניין בעיית העומס והתנאים הלא-אנושיים בלשכת האוכלוסין וההגירה ולשכת התעסוקה בירושלים המזרחית
שונות | הודעה לעיתונות | 13.05.2018
הודעה לעיתונות (בערבית) של ארגון העובדים מען והמוקד להגנת הפרט: בעניין בעיית העומס והתנאים הלא-אנושיים בלשכת האוכלוסין וההגירה ולשכת התעסוקה בירושלים המזרחית
הודעה לעיתונות בשפה הערבית מאת המוקד להגנת הפרט וארגון מען על שינוי שעליו הודיע משרד הפנים, בעקבות עתירות של הארגונים ושל עו"ד יהושע שופמן והאגודה לזכויות האזרח, בעניין העומס בלשכת האוכלוסין בוואדי ג'וז. משרד הפנים החליט כי עד סוף 2018, תושבי ירושלים המזרחית "שיבקשו לחדש תעודת מעבר ביומטרית, יוכלו לעשות זאת בכל לשכה בארץ, עם הצגת תעודת זהות תקפה ותעודת מעבר קודמת שהונפקה בשבע שנים אחרונות". בהודעתם מדגישים הארגונים שפתרון זה חלקי ביותר. רוב השירותים החיוניים לא יינתנו בלשכות אחרות, אף לא תעודת מעבר ראשונה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעה לעיתונות בשפה הערבית מאת המוקד להגנת הפרט וארגון מען על שינוי שעליו הודיע משרד הפנים, בעקבות עתירות של הארגונים ושל עו"ד יהושע שופמן והאגודה לזכויות האזרח, בעניין העומס בלשכת האוכלוסין בוואדי ג'וז. משרד הפנים החליט כי עד סוף 2018, תושבי ירושלים המזרחית "שיבקשו לחדש תעודת מעבר ביומטרית, יוכלו לעשות זאת בכל לשכה בארץ, עם הצגת תעודת זהות תקפה ותעודת מעבר קודמת שהונפקה בשבע שנים אחרונות". בהודעתם מדגישים הארגונים שפתרון זה חלקי ביותר. רוב השירותים החיוניים לא יינתנו בלשכות אחרות, אף לא תעודת מעבר ראשונה.
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות