הנדון: עומס רב ותנאי המתנה קשים בכניסה למבנה המשותף של לשכת רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול ולשכת התעסוקה בואדי אל ג'וז בירושלים המזרחית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: עומס רב ותנאי המתנה קשים בכניסה למבנה המשותף של לשכת רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול ולשכת התעסוקה בואדי אל ג'וז בירושלים המזרחית
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 02.11.2016
הנדון: עומס רב ותנאי המתנה קשים בכניסה למבנה המשותף של לשכת רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול ולשכת התעסוקה בואדי אל ג'וז בירושלים המזרחית
הודעת רשות האוכלוסין בתגובה לפניית המוקד להגנת הפרט בעניין העומס הרב ותנאי ההמתנה הקשים בכניסה ללשכת הרשות בואדי אל-ג'וז בירושלים המזרחית. הרשות מעדכנת כי הם "נערכים להתקנת עמדות שתיה לנוחיות הלקוחות". בנוסף מוסרת הרשות כי על מנת להפחית את העומס בוצעו שינויים בשעת קבלת הקהל של המשרדים הפועלים וכי מכשירי הזיהוי האוטומטי הועתקו אל מחוץ למתקן.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת רשות האוכלוסין בתגובה לפניית המוקד להגנת הפרט בעניין העומס הרב ותנאי ההמתנה הקשים בכניסה ללשכת הרשות בואדי אל-ג'וז בירושלים המזרחית. הרשות מעדכנת כי הם "נערכים להתקנת עמדות שתיה לנוחיות הלקוחות". בנוסף מוסרת הרשות כי על מנת להפחית את העומס בוצעו שינויים בשעת קבלת הקהל של המשרדים הפועלים וכי מכשירי הזיהוי האוטומטי הועתקו אל מחוץ למתקן.
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות