בג"ץ 1326/17 - אבו עודה ואח' נ' מנהל אגף לשכות רשות האוכלוסין וההגירה ואח' הודעה מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 1326/17 - אבו עודה ואח' נ' מנהל אגף לשכות רשות האוכלוסין וההגירה ואח' הודעה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 21.06.2018
בג"ץ 1326/17 - אבו עודה ואח' נ' מנהל אגף לשכות רשות האוכלוסין וההגירה ואח' הודעה מטעם המשיבים
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט וארגון מען להורות למדינה למצוא פתרונות שימנעו את העומס הרב והצפיפות הבלתי נסבלת בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה ולשכת התעסוקה בשכונת ואדי ג'וז שבירושלים המזרחית. המדינה מעדכנת כי מעתה יוכלו תושבי ירושלים המזרחית לקבל שירות בלשכות שירות התעסוקה שבמערב העיר, למעט דורשי עבודה שהטיפול בהם כבר החל בלשכת התעסוקה בוואדי ג'וז. עוד מודיעה המדינה כי נשכרה חברת ייעוץ ארגוני לבחינת תהליכי העבודה בלשכה וכי התחילו עבודות על פתיחת לשכת משנה באזור מעבר קלנדיה; כי הוחלט שבעוד כשנה תיפתח לשכת משנה נוספת; וכי לאחרונה התקבלו לעבודה בלשכה בוואדי ג'וז עובדים נוספים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט וארגון מען להורות למדינה למצוא פתרונות שימנעו את העומס הרב והצפיפות הבלתי נסבלת בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה ולשכת התעסוקה בשכונת ואדי ג'וז שבירושלים המזרחית. המדינה מעדכנת כי מעתה יוכלו תושבי ירושלים המזרחית לקבל שירות בלשכות שירות התעסוקה שבמערב העיר, למעט דורשי עבודה שהטיפול בהם כבר החל בלשכת התעסוקה בוואדי ג'וז. עוד מודיעה המדינה כי נשכרה חברת ייעוץ ארגוני לבחינת תהליכי העבודה בלשכה וכי התחילו עבודות על פתיחת לשכת משנה באזור מעבר קלנדיה; כי הוחלט שבעוד כשנה תיפתח לשכת משנה נוספת; וכי לאחרונה התקבלו לעבודה בלשכה בוואדי ג'וז עובדים נוספים.
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות