המדינה הודיעה על הצעתה להתמודדות עם התנאים הבלתי אנושיים בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה ושירות התעסוקה בירושלים המזרחית: אין בהצעה כל טיפול ממשי בעומס הקשה בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה, אך תושבי העיר הפלסטינים יוכלו מעתה לקבל שירות בכל לשכות שירות התעסוקה בעיר המוקד להגנת הפרט
24.06.2018
המדינה הודיעה על הצעתה להתמודדות עם התנאים הבלתי אנושיים בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה ושירות התעסוקה בירושלים המזרחית: אין בהצעה כל טיפול ממשי בעומס הקשה בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה, אך תושבי העיר הפלסטינים יוכלו מעתה לקבל שירות בכל לשכות שירות התעסוקה בעיר
הדפסה הדפסה
שיתוף

בדיון שקיים בג"ץ ביום 15.3.18, בעתירת המוקד להגנת הפרט וארגון העובדים מען, השמיעו שופטי בית המשפט ביקורת חריפה על התנאים הקשים והתורים הארוכים בבניין המשותף ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה ולשכת התעסוקה בוואדי ג'וז - הלשכות היחידות בהם מורשים פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית לקבל שירות בתחומים אלה. השופטים דחקו במדינה למצוא בתוך שלושה חודשים "פתרונות יצירתיים" למצב.


ביום 21.6.2018 הגישה המדינה הודעה מעדכנת לבית המשפט, בה מנתה את צעדיה המוצעים לפתרון הבעיה. המדינה הודיעה, כי מעתה יוכלו תושבי ירושלים המזרחית לקבל שירות בלשכות שירות התעסוקה במערב העיר, למעט דורשי עבודה שהטיפול בהם כבר החל בלשכת התעסוקה בוואדי ג'וז, מבלי שאבחנה זו הוסברה או הוצדקה. ראוי לציין, כי בכך בוטלה לראשונה ההפרדה בין תושביה הפלסטינים של ירושלים המזרחית לבין כל יתר תושבי העיר בנגישות לשירותי תעסוקה, והוענקה לתושבי העיר הפלסטינים זכות שווה לגשת לכל לשכות התעסוקה בעיר.


באשר לפתרון לעומס בקבלת שירות בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה, תיארה המדינה כמה שינויים, שמרביתם כבר הובאו לידיעת המוקד קודם לכן. ראשית, הודיעה המדינה כי החלו עבודות באזור קלנדיה, "בשאיפה" כי במהלך חודש אוגוסט תיפתח במקום לשכת משנה של רשות האוכלוסין בעיר המזרחית, בה יוכלו תושביה הפלסטינים של ירושלים המזרחית לקבל שירותי מרשם. עוד נמסר, "כי בתוך כשנה עתידה להיפתח לשכת משנה נוספת באזור מזרח ירושלים". כמו כן, צוין כי רשות האוכלוסין החלה לאפשר לתושבים אלה לחדש תעודות מעבר בכל הלשכות בארץ, אך זאת עד לתום שנת 2018 בלבד ובכפוף להצגת תעודת זהות תקפה ותעודת מעבר קודמת שהונפקה בשבע השנים האחרונות.


לצד שינויים אלה, ציינה המדינה כי מתקיימות עבודות שיפוץ ל"הרחבת אולם קבלת הקהל" במבנה הקיים בוואדי ג'וז, והודיעה כי הותקנו סככות בכניסה ללשכה במטרה להקל על ההמתנה מחוץ לה.


המוקד ומען תיעדו במשך שלושת החודשים האחרונים את העומס הקשה ותנאי ההמתנה הבלתי אנושיים בכניסה למבנה המשותף ללשכת התעסוקה ולשכת האוכלוסין וההגירה בוואדי ג'וז. "פתרונותיה" של המדינה לא הביאו להפחתת העומסים הקשים בכניסה למבנה המשותף. ניסיון העבר של הארגונים מעיד כי הבטחות המדינה להקמת מתקנים חדשים עלולות להתגשם רק כעבור שנים. בינתיים, מבוגרים וילדים, ביניהם חולים וקשישים, ממתינים שעות בשמש כדי לקבל שירותים בסיסיים וחיוניים מאחת הלשכות.


המוקד סבור כי עד כה נכשלה המדינה במחויבותה להגן על זכותם של תושבי ירושלים המזרחית לקבל שירותים בסיסיים מרשות ציבורית בכבוד וביעילות. אי לכך, על המדינה לפעול באופן מידי לפתיחת כלל לשכות רשות האוכלוסין לתושבי ירושלים המזרחית בכל תחומי השירות, ולכל הפחות לספק שירותי מרשם (כגון הנפקת תעודות זהות או תעודות מעבר חדשות) בכל הלשכות. רק כך תיפתר באופן מידי בעיית העומס וזמני ההמתנה עמה מתמודדים תושביה הפלסטינים של ירושלים המזרחית.


משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות