המוקד להגנת הפרט - המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: אין ב"פתרונות" שהציעה המדינה כדי להקל על העומס בכניסה למבנה המשותף ללשכות רשות האוכלוסין וההגירה ושירות התעסוקה בירושלים המזרחית
חזרה לעמוד הקודם
01.07.2018

המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: אין ב"פתרונות" שהציעה המדינה כדי להקל על העומס בכניסה למבנה המשותף ללשכות רשות האוכלוסין וההגירה ושירות התעסוקה בירושלים המזרחית

ביום 21.6.2018, הגישה המדינה הודעה מעדכנת לבג"ץ במסגרת עתירת המוקד להגנת הפרט וארגון העובדים מען, בה מנתה המדינה את צעדיה לפתרון בעיית התנאים הקשים והתורים הארוכים בבניין המשותף ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה ולשכת התעסוקה בוואדי ג'וז. לשכות אלה הן היחידות בהם מורשים פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית לקבל שירות בתחומים אלה.


המדינה הודיעה, כי מעתה יוכלו תושבי ירושלים המזרחית לקבל שירות בכל לשכות התעסוקה בעיר, אלא אם קיים עבורם תיק מתנהל בלשכת התעסוקה בוואדי ג'וז. באשר לרשות האוכלוסין וההגירה, הודיעה המדינה כי בחודש אוגוסט מתוכננת להיפתח לשכת משנה חדשה לשירות תושבי ירושלים המזרחית בסמוך למחסום קלנדיה, וכי בתוך כשנה תיפתח לשכת משנה נוספת בעיר המזרחית. עוד נמסר, כי נוספו עובדים בלשכה הקיימת בוואדי ג'וז, וכי מתקיימות עבודות שיפוץ במבנה להרחבת אולם קבלת הקהל, ואף נוספו סככות בכניסה ללשכה במטרה להקל על ההמתנה מחוץ לה. לבסוף, נמסר כי רשות האוכלוסין החלה לאפשר חידוש תעודות מעבר לתושבי ירושלים המזרחית בכל לשכות רשות האוכלוסין וההגירה במדינה.


ביום 28.6.2018 הגישו המוקד ומען תגובה להודעת המדינה, שהתבססה על מעקב יום-יומי של הארגונים אחר המתרחש במבנה בוואדי ג'וז, וכן על תצהירים של שניים מעובדי הארגונים שהגיעו בשבועות האחרונים למקום. מתגובת הארגונים, אליה צורפו תמונות של התורים הארוכים בכניסה למבנה מהעת האחרונה, עולה כי לא חל כל שינוי במצב, וגם בימים שלאחר הגשת תגובת המדינה המשיכה הכניסה ללשכה להיות צפופה בצורה בלתי נסבלת.


בתגובה להודעת המדינה בדבר פתיחת כלל לשכות התעסוקה בירושלים לשירות תושבי העיר המזרחית, טענו הארגונים כי על אף שמדובר בשינוי חיובי, אוכלוסיית מבקשי העבודה שקיים עבורם תיק מתנהל בוואדי ג'וז מונה כ-4,450 איש אשר יהיו חייבים להמשיך ולהתייצב בלשכה זו. מניעת מעברם ללשכה אחרת ללא כל נימוק משמעה המשך העומסים במקום.


באשר לפתרונות שהציעה המדינה לעניין העומס בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה, טענו הארגונים כי ההצעה לפתוח לשכת משנה חדשה בסמוך למחסום קלנדיה לא תסייע כלל למצב, וכי פתרון זה כבר נוּסה בעבר וכשל. אף מנהלת לשכת האוכלוסין וההגירה עצמה, בדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת במרץ 2018, הכירה בכך שפתיחת לשכת משנה בקלנדיה לא תועיל, משום שהכניסה ללשכה תיעשה דרך המחסום ותצריך מעבר לצִדה השני של חומת ההפרדה – דבר שעלול להרתיע תושבים מלהגיע למקום. זאת ועוד. בתגובה להצהרת המדינה בדבר פתיחת לשכת משנה נוספת בעיר המזרחית בתוך שנה, ציינו הארגונים כי לא נמסר כל פרט קונקרטי אודות לשכה תאורטית זו, ובהיעדר תכנית ברורה, לא ניתן לדעת אם מדובר בפתרון הולם למצב.


הארגונים שאלו בתגובתם מדוע לא הוזכרה ההצעה להוספת מגנומטר שלישי בכניסה למבנה, אותה הציגה המדינה בעבר, ומדוע לא הייתה התייחסות לבעיית קביעת התורים ללשכה בוואדי ג'וז. כמו כן, בתגובה להודעה לפיה תושבי ירושלים המזרחית יכולים עתה לחדש תעודות מעבר בכל לשכה בארץ, מסרו הארגונים כי מדובר בשינוי חיובי אך חלקי למדי, שכן אפשרות זו פתוחה רק עד לסוף שנת 2018.
תצהירו של עו"ד דניאל שנהר מהמוקד להגנת הפרט, שצורף לתגובת הארגונים, מעיד כי השינויים שמנתה המדינה לא הובילו לשום שיפור במצב במבנה בוואדי ג'וז, וכי התורים במקום ממשיכים להיות ארוכים וצפופים להחריד. עו"ד שנהר, שהגיע ללשכה ביום 19.6.2018, מתאר בתצהירו כיצד הצליח להיכנס ללשכה עם הזוג אותו ליווה, אשר זומן לשימוע במקום על-ידי רשות האוכלוסין עצמה, רק לאחר שעה וחצי של המתנה מחוץ למבנה ובעקבות התערבות טלפונית של נציגת המוקד. משסיים את הליווי בלשכה, ראה כי אנשים שהמתינו יחד אתו בכניסה שעתיים וחצי קודם לכן עודם ממתינים מחוץ למבנה.


לנוכח הזמן הרב שעבר מאז הוגשה העתירה, ביקשו המוקד ומען כי בית המשפט יוציא צו על תנאי ויקבע דיון בעניין בהקדם האפשרי. "פתרונות" המדינה למצב לא הפחיתו ולו בטיפה את הסבל הנגרם לתושבי ירושלים המזרחית המבקשים שירותים בסיסיים, ומעידים על כישלונה בהתמודדות עם בעיה עליה מצביעים הארגונים מזה שנים.נושאים קשורים