המוקד להגנת הפרט וארגון העובדים מען: השינוי עליו הודיע משרד הפנים, בעקבות עתירה של הארגונים, אינו מספק. יש לפתור לאלתר את בעיית העומס והתנאים הלא-אנושיים בלשכת האוכלוסין וההגירה ולשכת התעסוקה בירושלים המזרחית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
13.05.2018
המוקד להגנת הפרט וארגון העובדים מען: השינוי עליו הודיע משרד הפנים, בעקבות עתירה של הארגונים, אינו מספק. יש לפתור לאלתר את בעיית העומס והתנאים הלא-אנושיים בלשכת האוכלוסין וההגירה ולשכת התעסוקה בירושלים המזרחית
המוקד להגנת הפרט וארגון העובדים מען: השינוי עליו הודיע משרד הפנים, בעקבות עתירה של הארגונים, אינו מספק. יש לפתור לאלתר את בעיית העומס והתנאים הלא-אנושיים בלשכת האוכלוסין וההגירה ולשכת התעסוקה בירושלים המזרחית

הודעה לעיתונות


המוקד להגנת הפרט וארגון העובדים מען:
השינוי עליו הודיע משרד הפנים, בעקבות עתירה של הארגונים, אינו מספק.
יש לפתור לאלתר את בעיית העומס והתנאים הלא-אנושיים בלשכת האוכלוסין וההגירה ולשכת התעסוקה בירושלים המזרחית.


בדיון שקיים בג"ץ ביום 15.3.18, בעתירה של המוקד להגנת הפרט וארגון העובדים מען, שופטי בג"ץ השמיעו ביקורת חריפה על התנאים הקשים והתורים הארוכים לקבלת שירות בלשכת האוכלוסין וההגירה ולשכת התעסוקה בירושלים המזרחית, ודחקו במדינה למצוא בתוך שלושה חודשים "פתרונות יצירתיים" למצב.

פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית יכולים לקבל שירות בלשכה שבוואדי ג'וז בלבד, בעוד ששאר תושבי ישראל ואזרחיה רשאים לגשת לכל לשכה במדינה. עו"ד עביר ג'ובראן דכוור, אשר ייצגה את העותרים בדיון, פנתה ודרשה כי לאור המצב הקשה והעובדה שפתרונות לא נראים באופק, יפתחו לשכות האוכלוסין בכל הארץ את דלתותיהן לתושבי ירושלים המזרחית – להנפקת תעודות זהות ותעודות מעבר – ובכך יאפשרו פתרון, ולו חלקי, באופן מיידי.


לאחר פניות רבות של המוקד להגנת הפרט ומען, ועתירה נוספת שהגישו עו"ד יהושע שופמן והאגודה לזכויות האזרח, הודיעה לשכת האוכלוסין וההגירה ביום 13.5.2018, כי תושבי ירושלים המזרחית "שיבקשו לחדש תעודת מעבר ביומטרית, יוכלו לעשות זאת בכל לשכה בארץ, עם הצגת תעודת זהות תקפה ותעודת מעבר קודמת שהונפקה בשבע שנים אחרונות." זאת, עד לתום שנת 2018.
פתרון זה הינו חלקי ביותר. רוב השירותים החיוניים לא יינתנו בלשכות אחרות, אף לא תעודת מעבר ראשונה.


המוקד להגנת הפרט וארגון העובדים מען ממשיכים בהובלת המאבק המשפטי כדי לפתור את בעיית העומס והתנאים הלא-אנושיים במבנה המשותף של לשכת האוכלוסין וההגירה ולשכת התעסוקה בוואדי ג'וז.


לקריאת ההודעה לעיתונות בערבית.

הדפסה הדפסה
שיתוף

הודעה לעיתונות


המוקד להגנת הפרט וארגון העובדים מען:
השינוי עליו הודיע משרד הפנים, בעקבות עתירה של הארגונים, אינו מספק.
יש לפתור לאלתר את בעיית העומס והתנאים הלא-אנושיים בלשכת האוכלוסין וההגירה ולשכת התעסוקה בירושלים המזרחית.


בדיון שקיים בג"ץ ביום 15.3.18, בעתירה של המוקד להגנת הפרט וארגון העובדים מען, שופטי בג"ץ השמיעו ביקורת חריפה על התנאים הקשים והתורים הארוכים לקבלת שירות בלשכת האוכלוסין וההגירה ולשכת התעסוקה בירושלים המזרחית, ודחקו במדינה למצוא בתוך שלושה חודשים "פתרונות יצירתיים" למצב.

פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית יכולים לקבל שירות בלשכה שבוואדי ג'וז בלבד, בעוד ששאר תושבי ישראל ואזרחיה רשאים לגשת לכל לשכה במדינה. עו"ד עביר ג'ובראן דכוור, אשר ייצגה את העותרים בדיון, פנתה ודרשה כי לאור המצב הקשה והעובדה שפתרונות לא נראים באופק, יפתחו לשכות האוכלוסין בכל הארץ את דלתותיהן לתושבי ירושלים המזרחית – להנפקת תעודות זהות ותעודות מעבר – ובכך יאפשרו פתרון, ולו חלקי, באופן מיידי.


לאחר פניות רבות של המוקד להגנת הפרט ומען, ועתירה נוספת שהגישו עו"ד יהושע שופמן והאגודה לזכויות האזרח, הודיעה לשכת האוכלוסין וההגירה ביום 13.5.2018, כי תושבי ירושלים המזרחית "שיבקשו לחדש תעודת מעבר ביומטרית, יוכלו לעשות זאת בכל לשכה בארץ, עם הצגת תעודת זהות תקפה ותעודת מעבר קודמת שהונפקה בשבע שנים אחרונות." זאת, עד לתום שנת 2018.
פתרון זה הינו חלקי ביותר. רוב השירותים החיוניים לא יינתנו בלשכות אחרות, אף לא תעודת מעבר ראשונה.


המוקד להגנת הפרט וארגון העובדים מען ממשיכים בהובלת המאבק המשפטי כדי לפתור את בעיית העומס והתנאים הלא-אנושיים במבנה המשותף של לשכת האוכלוסין וההגירה ולשכת התעסוקה בוואדי ג'וז.


לקריאת ההודעה לעיתונות בערבית.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות