בעקבות עתירת המוקד וארגון מען שופרו תנאי ההמתנה בכניסה ללשכות משרד הפנים ושירות התעסוקה בירושלים המזרחית. בג"ץ: "אנו מצפים כי האצבע תהיה על הדופק, כך שהמצב לא יחזור לקדמותו" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
30.09.2019
בעקבות עתירת המוקד וארגון מען שופרו תנאי ההמתנה בכניסה ללשכות משרד הפנים ושירות התעסוקה בירושלים המזרחית. בג"ץ: "אנו מצפים כי האצבע תהיה על הדופק, כך שהמצב לא יחזור לקדמותו"
בעקבות עתירת המוקד וארגון מען שופרו תנאי ההמתנה בכניסה ללשכות משרד הפנים ושירות התעסוקה בירושלים המזרחית. בג"ץ: "אנו מצפים כי האצבע תהיה על הדופק, כך שהמצב לא יחזור לקדמותו"
ביום 26.9.2019 פרסם בג"ץ את פסק דינו בעניין עתירת המוקד וארגון העובדים מען, לשיפור תנאי ההמתנה הקשים והעומס הרב ששררו בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה ולשכת שירות התעסוקה בוואדי ג'וז שבירושלים המזרחית.

העתירה הוגשה בפברואר 2017 לאחר שבמשך שנים רבות סבל קהל הפונים לשתי הלשכות, המצויות באותו מבנה וחולקות כניסה אחת, מתנאי המתנה בלתי סבירים, שחייבו עמידה של שעות בתורים נשרכים, תחת כיפת השמים, ללא ספסלי ישיבה או מתקני שירותים או מים, ולאחר מכן הליך בידוק ביטחוני מסורבל ומשפיל. ביולי 2018 קיבל בית המשפט את עמדת העותרים, והוציא צו על תנאי, שהורה למדינה לפרט מדוע היא לא נוקטת בצעדים הנדרשים למציאת פתרונות לעניין.

בפסק הדין, ציין בית המשפט כי בעקבות הוצאת הצו, ננקטו צעדים שהביאו לשינוי של ממש, ובמקום "הדוחק והצפיפות הבלתי אנושית" ששררו מחוץ לבניין, "התור עבר לרחבה הפנימית בבניין, שם שוררים תנאים טובים יותר". בית המשפט ציין, כי "יש להצר על כך שרק בעקבות העתירה, ננקטו צעדים להקלה בצפיפות ובדוחק", והביע תמיהה על ערלות הלב שגילו הרשויות במהלך השנים.

בית המשפט ציין, כי המצב השורר בשטח עודנו טעון תיקון, ונותרה בעינה בעיית העומס בלשכת משרד הפנים המאלצת את התושבים להמתין שעות ארוכות לקבלת שירות, וזאת חרף שיפורים שונים שנערכו, לרבות פתיחת לשכות המשנה בירושלים המזרחית, והרחבת השירותים הדיגיטליים.

בקובעו שהעתירה התייתרה "במתכונתה הנוכחית", הוסיף וציין בית המשפט: "בהינתן שנושא תנאי קבלת הקהל בלשכה במזרח ירושלים מתגלגל לפתחו של בית משפט זה פעם אחר פעם, אנו מצפים כי האצבע תהיה על הדופק, כך שהמצב לא יחזור לקדמותו, ובמקביל, יינקטו צעדים להקלה בעומס והפחתת משך ההמתנה לשירות".

על המדינה הוטל לשלם את הוצאות הארגונים בסך 10,000 ₪.

המוקד מזכיר כי העומס הבלתי נסבל בלשכה הוא תולדה ישירה של החלטתו הבלתי סבירה של משרד הפנים לחייב את הפלסטינים תושבי העיר לפנות אך ורק ללשכה זו, בניגוד לשאר תושבי המדינה, הרשאים לפנות לכל לשכה בה יחפצו. לא יהיה פתרון אמיתי לבעיית העומס כל עוד לשכות המשנה בירושלים המזרחית עוסקות בענייני מרשם בלבד ולא ברישום ילדים ובהנפקת אשרות, הכרוכים בבחינת מרכז חיים סבוכה.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 26.9.2019 פרסם בג"ץ את פסק דינו בעניין עתירת המוקד וארגון העובדים מען, לשיפור תנאי ההמתנה הקשים והעומס הרב ששררו בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה ולשכת שירות התעסוקה בוואדי ג'וז שבירושלים המזרחית.

העתירה הוגשה בפברואר 2017 לאחר שבמשך שנים רבות סבל קהל הפונים לשתי הלשכות, המצויות באותו מבנה וחולקות כניסה אחת, מתנאי המתנה בלתי סבירים, שחייבו עמידה של שעות בתורים נשרכים, תחת כיפת השמים, ללא ספסלי ישיבה או מתקני שירותים או מים, ולאחר מכן הליך בידוק ביטחוני מסורבל ומשפיל. ביולי 2018 קיבל בית המשפט את עמדת העותרים, והוציא צו על תנאי, שהורה למדינה לפרט מדוע היא לא נוקטת בצעדים הנדרשים למציאת פתרונות לעניין.

בפסק הדין, ציין בית המשפט כי בעקבות הוצאת הצו, ננקטו צעדים שהביאו לשינוי של ממש, ובמקום "הדוחק והצפיפות הבלתי אנושית" ששררו מחוץ לבניין, "התור עבר לרחבה הפנימית בבניין, שם שוררים תנאים טובים יותר". בית המשפט ציין, כי "יש להצר על כך שרק בעקבות העתירה, ננקטו צעדים להקלה בצפיפות ובדוחק", והביע תמיהה על ערלות הלב שגילו הרשויות במהלך השנים.

בית המשפט ציין, כי המצב השורר בשטח עודנו טעון תיקון, ונותרה בעינה בעיית העומס בלשכת משרד הפנים המאלצת את התושבים להמתין שעות ארוכות לקבלת שירות, וזאת חרף שיפורים שונים שנערכו, לרבות פתיחת לשכות המשנה בירושלים המזרחית, והרחבת השירותים הדיגיטליים.

בקובעו שהעתירה התייתרה "במתכונתה הנוכחית", הוסיף וציין בית המשפט: "בהינתן שנושא תנאי קבלת הקהל בלשכה במזרח ירושלים מתגלגל לפתחו של בית משפט זה פעם אחר פעם, אנו מצפים כי האצבע תהיה על הדופק, כך שהמצב לא יחזור לקדמותו, ובמקביל, יינקטו צעדים להקלה בעומס והפחתת משך ההמתנה לשירות".

על המדינה הוטל לשלם את הוצאות הארגונים בסך 10,000 ₪.

המוקד מזכיר כי העומס הבלתי נסבל בלשכה הוא תולדה ישירה של החלטתו הבלתי סבירה של משרד הפנים לחייב את הפלסטינים תושבי העיר לפנות אך ורק ללשכה זו, בניגוד לשאר תושבי המדינה, הרשאים לפנות לכל לשכה בה יחפצו. לא יהיה פתרון אמיתי לבעיית העומס כל עוד לשכות המשנה בירושלים המזרחית עוסקות בענייני מרשם בלבד ולא ברישום ילדים ובהנפקת אשרות, הכרוכים בבחינת מרכז חיים סבוכה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות